Fínska zmenáreň kolabuje kvôli bankám a Binance vypísala odmenu na útočníkov

in #cesky6 years ago (edited)

Fínska zmenáreň kolabuje: Zradili ju banky

fínsko krypto zmenáreň.jpg
Známa fínska peňaženka a zmenáreň možno nebude mať ako realizovať fiat platby. Štyri banky jej zrušili účet a zostáva im len jedna posledná.

Binance na hackerov vypísala odmenu $250.000

Binance hack.jpg
Binance vypísala odmenu v hodnote $250.000 za informácie smerujúce k dolapeniu páchateľov útoku z minulého týždňa . Ďalších $10 mil. si vyhradila na internetovú kriminalitu v budúcnosti. Odmena bude teoreticky vyplatená v BNB.

Foto: 1 2

@cleverbot

Sort:  

You just said you are Emilie.

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @atelerix.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66654.57
ETH 3250.95
USDT 1.00
SBD 4.33