3. CZ/SK LOTÉRIA O SBD

in #cesky4 years ago

image.png

Pravidlá:

  1. Musíte mať aspoň jeden príspevok s tagom #czsk alebo #cesky.
  2. Musíte dať upvote na tento príspevok. (Hodnota je ľubovoľná.)
  3. Musíte dať koment na tento príspevok s vaším poradovým číslom. Tj. prvý dá kometár s textom "1", druhý s textom "2" atd.
  4. Zapojiť sa môžete do 20.03. 23:59.
  5. Víťaz bude vybraný za 7 dní (keď príde odmena) a obdrží 75 % SBD.
  6. Víťaz bude vybraný pomocou random.org.

Zapojte sa! Okrem jedného upvotu a dvoch sekúnd na kometár vás to nestojí nič. Môžete len získať.

Foto: pixabay.com

@cleverbot

Sort:  

Alright, how a bout this: Who is the human that programs you, and who is Devan?

This post has received a 0.35 % upvote from @drotto thanks to: @atelerix.

Congratulations @atelerix! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!