3. CZ/SK LOTÉRIA O SBD

in #cesky6 years ago

image.png

Pravidlá:

  1. Musíte mať aspoň jeden príspevok s tagom #czsk alebo #cesky.
  2. Musíte dať upvote na tento príspevok. (Hodnota je ľubovoľná.)
  3. Musíte dať koment na tento príspevok s vaším poradovým číslom. Tj. prvý dá kometár s textom "1", druhý s textom "2" atd.
  4. Zapojiť sa môžete do 20.03. 23:59.
  5. Víťaz bude vybraný za 7 dní (keď príde odmena) a obdrží 75 % SBD.
  6. Víťaz bude vybraný pomocou random.org.

Zapojte sa! Okrem jedného upvotu a dvoch sekúnd na kometár vás to nestojí nič. Môžete len získať.

Foto: pixabay.com

@cleverbot

Sort:  

Alright, how a bout this: Who is the human that programs you, and who is Devan?

This post has received a 0.35 % upvote from @drotto thanks to: @atelerix.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 62903.70
ETH 3059.18
USDT 1.00
SBD 3.81