Jangan Yang Besar

in #cerita3 years ago (edited)

Jangan Yang Besar
Oleh Muhajir At-Thahiry UM (Tgk Chekk)
😁😁😁
Sebagian santri di pondok DNI ada yang memelihara beberapa ekor ayam.
Suatu hari Ustad Zayn Fauzie IR ingin
mengetahui bagaimana reaksi salah seorang
santrinya bila satu ayamnya dicuri.
Maka suatu malam, ayam peliharaan Rahmad diambil diam-diam, dipotong, kemudian
dagingnya dibagi-bagikan kepada semua santri.

Esok harinya, Rahmad melapor kepada gurunya.
"Ustad, tadi malam ayam peliharaan Ana dicuri
orang." Ustad Zayn menjawab :
"Sudahlah, jangan bersedih, ayam antum itu kan
pada hakikatnya milik Allah yang dititipkan
kepada antum".
Rahmad mengangguk-angguk, kemudian
ngeloyor pergi sambil garuk-garuk kepala.
Rahmad berniat memberikan pembalasan kepada Ustadnya itu.

Pada keesokan harinya, Rahmad mencuri kambing milik Ustad Zayn.
Dipotong, dimasak, kemudian dibagi-bagikan kepada semua penghuni pondok pesantren. Malam itu terjadi pesta makan daging kambing yang begitu meriah.
Esok pagi, Ustad Zayn marah besar, mukanya merah, melihat kambing miliknya dicuri orang.
Dikumpulkannya semua santrinya sambil menghardik :
"Hayo mengaku, siapa yang mencuri kambing
Ustad kemarin ?".
Semua santri diam ketakutan.
Tak lama kemudian Rahmad bertanya :
"Ustad, bukankah kambing yang hilang itu
pada hakikatnya adalah milik Allah ?"
Ustad Zayn menjawab :
"Punya Allah sih.....
Tapi jangan balas yang besar-besarlah".
😂😂😂😂😂
_Cuma Cerita. image

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.140
BTC 56090.77
ETH 2325.06
BNB 594.27
SBD 7.88