Trzymiesięczne konto Todoist premium za zero!

in #cebuladeals4 years ago (edited)

Czym jest Todoist?
Jest to serwis mówiący nam jak żyć najprościej rzecz ujmując przeglądarkowo-mobilna (dostępna zarówno z przeglądarki jak i telefonu) lista rzeczy do zrobienia. (lub jak to anglicy i programiści mawiają - todo).

Co nam daje konto premium?
Zwiększa maksymalną ilość aktywnych projektów, limity osób w zespołach, daje nam możliwość uploadu plików w komentarzach czy dodawanie rzeczy do zrobienia za pomocą maili. Generalnie nic co by było warte tych 31euro rocznie :)
Porównanie jest dostępne na stronie Todoist

No dobra, dewej mnie tu to premium
Uno. Wchodzisz na todoist.com/redeem
Dos. Wklepujesz kodzik TDSANEBOX
Tres. Cieszysz się wycebulonym premium :D

No i potwierdzonko, że działa
Przechwytywanie.PNG

PS. Jakiś pomysł na tag? Czy po prostu zająć sobie "cebuladeals"

Sort:  

Congratulations @cebuladeals! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Lubię anologowe listy To Do, do tych aplikacji jakoś nie mogę się przekonać, w ogóle konserwa ze mnie ;)
Sam pewnie z tego nie skorzystam, ale komuś może przyda się informacja co po tych 3 miesiącach?

Ma to swoje plusy jak i minusy, ale jakby nie patrzeć to telefon masz zazwyczaj przy sobie.
Obstawiam, że po 3 miesiącach przejdzie na plan darmowy.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36399.06
ETH 2417.70
USDT 1.00
SBD 3.92