Congratulations to the Winners of Community Question #16!

in #cebu6 years ago

Congratulations to the Winners!

With the goal of this initiative is to provide a better Steemit community for Cebuanos by questioning them and at the same time rewarding the best answers we feel. We want the Cebu community to be engaging as possible and an equally distributed rewards.


These are the winning answers :

@brapollo29

Nindot kaayo nga pangutana Akong kabayan. Kinahanglan gayud ang ang komunidad isip Incubator para sa Bag-ong steemians aron matagaan og saktong SUPORTA og tabang aron sa paglambo.Usa pa nga butang nga matabang sa kumunidad kay ang kasayuran kung unsa man gayud ang steemit og og unsaon sa matag bag-o ang paspas nga paglambo. Dako Gyud kaayo ang importansya niini, kay tungod nga sama nako ang kumunidad sa @steemph.cebu ang usa sa hinongdan nganung naabot nako ang ang 53 nga kantidad sa akong repotasyon.
Mao nga ako isangyaw sa matag usa nga angay lang gayud ang aktibo nga pag apil sa usa ka komunidad nga puno sa mga mululupyo nga DASIG .
Ang STEEMIT kay dako gyud kaayo ni nga tabang sa akoa kay tungod nga mas napalambo sa steemit ang akong mga pamaagi sa pagama og mga artikulo og mga basahon, sa pila na nako ka bulan diri sa steemit ubay-ubay nasad kog nahibal-an nga mga kaalam, sa mga lugar sa pagluto, pagkaon, mga gama og mga nakaila nga tao nga naa tagsa-tagsa ka pangandoy
Maong angay lang gayud ang pag-uban niining plataporma nga gibubat alang sa tanan nga kaayuhan. Dere mas mahulpa pa gayud ang atong mga gasa Gikan sa Kahitas-an tungod ato man kini maipakita sa tibook kalibutan nga pwede makahatag og inspirasyon sa uban nga mas higugmaon pa ang ilang mga abilidad og ang ilang kaugalingon.


@jsantos17

Pagka anindot lang gayud sa pangutana diin nga naga lambigit ug dakong pag awhag nga makig sandurot kita mga cebuano sa usa ka tumong diin ang pag inunungay ug pag hatag ug ayuda sa usag-usa.
Kinahanglan gayud ang komudidad isip Incubator para sa mga bag-ong steemians para maka agak kini nila sa ilang pag lakaw dinhi ug ni ini nga plata porma. Nagatoo ako nga kining STEEMIT naay dakong ikatabang sa isa ka individual sa pag pa kita ug paglambo sa nag ka daiyang mga talento sama sa Pag Drawing, Mag gama ug mga Balak, Pag Buhat ug Artikulo, Pag kuha ug Maanindot nga Litrato ug daghan pa nga mga talento.
Apan, ang mga bag.o nga steemians dili maka sugakod sa ilang pag lakaw dinhi sa STEEMIT kung walay mo giya ug mo tabang kanila. Maong kinahanglan gayud ang Komunidad isip incubator para sa mga bag.ong Steemians.
Ako mismo isip nga bag.o ug aktibo nga membro sa komunidad, naka dawat ako kanunay ug pag dasig sa pag buhat ug mas labaw dinhi sa STEEMIT pa pina agi ani nga komunidad nga diin ang matag usa nag pakita gayud ug interest ug dakong gugma sa STEEMIT ug sa komunidad.
Sa wala pa ako ma membro ani nga komunidad, naka sinati ako ug kaluya ug ka dismaya tungod kay ako bag.o ug walay maka tabang. Ug sa dihang na sugatan ko kini nga komunidad, nag hatag kini ug pag.laom nga dili ako nag inusara kundi dili naay daghan nako nga ka.banwa diin supportado kanunay ang matag.usa.


@maglerky

Ang kumonidad kay usa ka institution na muhatag ug tagad ug mugakos nimo, kahinanglan lang nimo makakita ug kumonidad na maayo ug fit saimong personalidad.
Sigurado na mahadlok ta sa bag'ong kumonidad na atong maatubang, tanang first time kay kuyaw ug dili judd ka makasalig dayun, lisud nimo iset imong hunahuna na maayo ang resulta anang imong gisudlan kay wala paman ka naka suway, pero kung naa naka o naka suway naka dali nalang nimo maingon na "ayy ok rana niagi nako ana, dali rana ug maayo ang resulta ana", mao pudd na sa steemit, wala kay alamag, wala kay idea ana na butang, wala judd kay padulngan, mura kag bata na bag'o palang gipa skwela nia gitudluan dayun ug TRIGONOMETRY nia gipabasa ug LIBRO SA LAW, ara muabot ang kumunidad, kung sa pisu pa, humulan ug tagaan ka nilag pagakos ug tudluan ka nila sa kung unsa man ang kahinanglan nimo ani na institution kay sila ang naay alam, kung sa tiguwang pa "padung ka palang, mubalik na mi", igiya ka sa maayong kumonidad hantud na preparado naka na mugawas sa imong shell na murag pisu hantud sa makahibaw naka mulupad saimong kaugalingong pako.
Pangita ug maayo na kumonidad na imong masaligan, bisag sa karun na panahon na murag wala najudd maayo na taw, naa gihapon mugakos nimo para igiya ka sa maayong dalan.


@juichi

Bisan pa man sa wala pa kita makaila ug makasinati sa Steemit aduna nay daghan nga blogging site diin kasagaran mga propisyonal lang nga bloggers ang adunay kahigayonan sa pag suwat o pag blog. Kasagaran kanato wla gyud kahibalo o idea kung unsaon kini paghimo o pag apil sa in -ani nga matang sa panginabuhi. Maayo na lang gani nga adunay @steemph.cebu nga usa ka komunidad diin ni matuto o nag incubate para ma edukar ta kung unsa ang Steemit isip usa ka blogging site. Adunay daghan nga blogging site susama sa Steemit karon pero hinay kaayo ang ilang paglambo tungod wlay komunidad nga ni amoma sa ilahang mga myembro.

Para nako mao kini ang akong mga rason nganong kihanglan ang usa ka kumonidad isip incubator sa mga bag-ong steemians;
una- isip usa ka ordinaryong taw lisod gyud tugkaron ug sabton kung unsa ang Steemit maayo nalang nga mga aktibo kaayo ang ato mnga kauban sa @steemph.cebu sa pag pasabot ani pinaagi sa meet-ups.
ikaduha- isip bag- o nga steemians nag kinahanglan ta ug mga taw o komunidad nga mo encourage nato labi na kung ang ato mga post walay upvotes. Ug libre kita mangutana sa discord channel diin ang mga admin aktibo mo hatag ug idea unsaon pag post para maka angkon kita ug upvotes.
ikatulo- kung wla ang komunidad daghan siguro igo lang mag pa register sa Steemit pero dili aktibo tungod kulang sila ug kaalam ug walay maka guide kanila sa mga pasikot sikot sa Steemit. Sa laktod nga pag ka estorya, ang komunidad makatabang gayud sa pag tubo sa bag-o nga steemian.


Prizes Were Already Sent

Thank you for Participating and More Power Cebu!

We certainly hope for your participation next time. Thank you Cebuano Steemians and More power!

Sort:  

Thaaaaank you so much SteemPh.Cebu😢

wow congratulations to all winners....😊

Thank you so much @steemph.cebu!

Pretty cool, love your initiatives.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67691.66
ETH 3505.02
USDT 1.00
SBD 3.21