tulraspok (versifex poem #12)steemCreated with Sketch.

in #ccc11 months ago

mem van dets vaatits blelgetoom mechdaatpi
gres wel sip veenop venshersmees schunvich
uitze ip zup vleuchet sikverdeen vlatsich

verus door sit dieref lonskien slonskaspok
bers niet san steelom menverdeun trintraspok
escheuf wat ven zaamet skekondoor vasschaspok

pin eens bef reutes zatgekoem besspees
uirin zens pienom rap afdeens jukzees
aapsook net veifus dor onvaaf vrepgees
det wel ten deipat dargezuup nothees

ofeen ek zet duimen nensbeboot satsbaatpi
oeneens lok keerets lat beneen bitswich
beer zij vlum jeunel dalbaats gonfich

al ar niet stin beepsap dapontdaun hensmaspok
ver aan men noetens wechafdaas vanwaspok
van el nee net meensen gakinmuut tulraspok

gem ooit mep bluutach zetbebruus glinmees
veret ja zes biepset nerdool resbees
izaar en len noemun detrereet deldees
de et die vons frienat bervervaan pachvees


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.