MAZDA MX-5 NC

in #cars4 years ago

Witam WAS.
Spełniłem ostatnio swoje marzenie.
W wieku 40 lat kupiłem auto które zawsze mi się podobało a jest nim?
MAZDA MX-5 NC

Chciałbym podzielić się tutaj uwagami na temat tego samochodu i w późniejszym czasie wrzucać też jakieś filmiki z samodzielnej naprawy i ewentualnych zmian w MOJEJ MAŹDZIE...

Auto na zdjęciach trochę brudne ale "użytkowuje je" (cieszę się nim) na co dzień bez względu na pogodę...

20180227_145941.jpg
Pozdrawiam

Hello.
I have fulfilled my dream recently.
At the age of 40 I bought a car that I always liked and it is?
MAZDA MX-5 NC

I would like to share my comments here about this car and at a later time post some videos from self-repair and possible changes in MY MAZDA ...

The car in the pictures is a bit dirty but "uses it" (I enjoy it) on a daily basis, regardless of the weather ...

Bye
20180227_150009.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49159.84
ETH 4180.02
BNB 550.02
SBD 5.80