Ostsin ubg autole uue maki

in #car3 years ago (edited)

Jo, kuna ubg opeli makk on vähe (ebatsensuurne sõna), siis mõtlesin, et ostan uue maki talle, ja siis läksin ja ostsin vennale usb ja auxi pordiga maki ja nyd ootame kuni auto parandusest jõuab ja installeerime selle maki sinna peale, et jõhkrat õntsarit kuulata.
38126008_10215410722514662_6133830983704641536_n.jpg

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.157
BTC 64234.38
ETH 2372.21
BNB 574.32
SBD 9.13