Sort:  

a ile btc w portfelu zostało XD

.

to jedna z tych rzeczy których nigdy mało :) coś o tym wiem :D

MiTo ładnie :D
Ja jeszcze poczekam aż za bitka kupię większy wóz :>

Niektórzy holdują do czasu, aż Air Force One będzie można kupić. ;)

.

Coś z tego hodlowania trzeba jednak mieć. Szanuję decyzję, bo ból sprzedania bitka musiał być :>

Ja chciałem za 1BTC kupić Teslę Model X,
Ciekawe czy się doczekam :D

Tesla Model X

.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63001.43
ETH 3365.59
USDT 1.00
SBD 2.45