MCajons BLACK MAGIC str on/off

in cajon •  last year  (edited)

Cześć wszystkim :)

Jest to mój pierwszy wpis na Steemit, w którym przedstawiam swój ostatni cajon;)
Cajon wykonany jest ze sklejki brzozowej 12mm i 3mm.
Za efekt snare odpowiedzialne są dwie struny w układzie VV zamontowane na niezależnym stelażu dzięki czemu można je odchylać od tapy uzyskując w ten sposób czyste brzmienie skrzynki bez efektu strun. Mechanizm odłączania strun sterowany jest pokrętłem znajdującym się na siedzisku blisko tapy.

Hi everyone :)
This is my first entry on Steemit, in which I present my last cajon;)
Cajon is made of 12mm and 3mm birch plywood.
The snare effect is caused by two strings in the VV system mounted on an independent frame, thanks to which they can be tilted from the tapa, thus obtaining a clean tone of the box without the effect of strings. The mechanism for disconnecting the strings is controlled by a knob located on the seat near the tapa.

IMG_20180319_195801.jpg

IMG_20180319_195929.jpg

IMG_20180319_195717.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!