Cá voi Tether (USDT) chiếm 80% nguồn cungsteemCreated with Sketch.

in ca •  25 days ago 


Theo báo cáo của Coin Metrics, một công ty nghiên cứu thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Massachusetts, có 318 địa chỉ ví có ít nhất 1 triệu đô la tethers (USDT), chiếm 80% số lượng tethers hiện đang được cung cấp .

Một số cá voi bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance, Bitfinex và Huobi. Khối lượng giao dịch Tether trên mỗi sàn giao dịch là 40% cho Binance và 80% cho Huobi.

Một cá voi chủ sở hữu lớn tài sản tiền điện tử di chuyển tài sản khổng lồ của nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Trong báo cáo, cá voi nắm giữ khoảng 20% ​​tổng nguồn cung bitcoin,

Tether được giới thiệu vào năm 2015 như một cách để cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch, nhưng nó là trung tâm của cuộc tranh cãi vì rất khó nhận được dịch vụ từ các ngân hàng do lo ngại về việc gian lận kéo dài. Ngoài ra, vào tháng Tư năm nay, Tổng chưởng lý New York đã cáo buộc công ty đứng đằng sau Tether đã che giấu sự mất mát, cáo buộc công ty trộn lẫn các khoản tiền của khách hàng . Một số phương tiện truyền thông xã hội gọi là Tether Mafia.

Ngoài ra, John Griffin, giáo sư tài chính tại Đại học Texas, chỉ ra rằng cá voi có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của tài sản tiền điện tử, sự tập trung của tether có thể điều chỉnh giá bitcoin tăng hay giảm tùy ý, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc này.

Tài sản mật mã là tài sản kỹ thuật số sử dụng blockchain, cụ thể việc nắm giữ 80% tổng số được xác định là một vấn đề lớn của thị trường tài sản tiền điện tử.

Mặc dù phía cá voi có thể cảm thấy rủi ro khi những thông tin này được công bố, nhưng sự thật là sự công bằng của thị trường được duy trì thông qua việc tiết lộ thông tin. Vì vấn đề tether (USDT) nó có thể dẫn đến sụp đổ tín dụng.

Những người tham gia thị trường nên liên tục theo dõi những người nắm giữ USDT lớn và đặc biệt cẩn thận về việc chuyển tiền và các vấn đề mới của họ.

Nguồn: saigontradecoin.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://saigontradecoin.com/ca-voi-tether-usdt-chiem-80-nguon-cung/