yumrtu yess

in #busy4 years ago

squidward: sırf kutusuyla oynamak için dev ekran bir televizyon mu aldınız?
süngerbob: bizim televizyona ihtiyacımız yok ki squidward... çünkü bizim hayal gücümüz var. hayal gücümü kullanarak ne istersem olabilirim. bir korsan, bir heykel, bir savaşçı...
patrick: bir denizyıldızı!
squidward: sen zaten bir denizyıldızısın...
patrick: gördün mü? işe yarıyor!maxresdefault.jpg

Sort:  

Lol. Bob, you rock!!

up-vote for you

Thanks man

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20272.64
ETH 1150.41
USDT 1.00
SBD 2.97