အားက်မိတယ္ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြ

in busy •  last year  (edited)

QmWFw8w6VGd2jKE3qNNbWj8Hg25K962adwZk3htqvdAFzZ.jpg

အားက်မိတယ္ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကိုသူတို႔က ကံေကာင္းတာလား လူတိုင္းလိုခ်င္တဲ႔ဘ၀ေတြ ပိုင္ဆိုင္ၾကတယ္
သရုပ္ေဆာင္ေတြကို အားက်မိတယ္ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကို အားက်တာပါ
နက္သားလား နက္သမီးလား သူတုိ႔ ကံေကာင္းၾကတယ္ေလ
ငယ္တုန္းကေတာ႔ ရုပ္ရွင္ေတြ ခဏခဏ ၾကည္႔ျဖစ္တယ္ အသက္အရြယ္
ၾကီးလာေတာ႔ သိပ္မၾကည္႔ျဖစ္ေတာ႔ပါဘူး ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ အခ်ိန္ေတြက
မေလာက္နိုင္ေတာ႔ဘူး အဲ႔ဘက္ကို အခ်ိန္ မေပးနိုင္ေတာ႔ဘူးေပါ႔
သတိရမိတဲ႔ ရုပ္ရွင္ကားေလးေပါ႔ မိန္းမယူခါနီးရင္ စဥ္းစားဖို႔လိုမယ္တဲ႔ ေယာက္ဖေတြ ပါလာရင္ အိမ္မွာ ရွုပ္ပါတယ္တဲ႔ ခယ္မေလးေတြ ပါလာခဲ႔ရင္ေတာ႔
အပ်င္းလည္းေျပမယ္တဲ႔ စသည္႔သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဇတ္လမ္းနာမည္နဲ႔က အံ၀္ခြင္က်ျဖစ္ေနတာပါဘဲ အဲ႔ထဲမွာ ရာဇာေန၀င္းမွာ မိုးျမတ္သူဆိုတဲ႔ အစ္မတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္ အဲ႔ဒီအစ္မက မန္းေလးသူ ပီပီ ရိုးရိုးေအးေအးၾကီးေနတက္ တဲ႔အျပင္ ဘုရားတရားလည္း ကိုင္း ရွိုင္းတာျဖစ္လို႔
ၾကာသာပေတးေန႔တိုင္း ေရႊတိဂံုဘုရားကို တက္ေလ႔ ရွိပါတယ္ ရာဖာက သူ႔အစ္မကို အပတ္စဥ္ လိုက္ပုိ႔ရျမဲ ျဖစ္ပါတယ္ ၾကာသာပေတး တစ္ရက္မ်ာေတာ႔ မိုးျမတ္သူ ဘုရားဆီမီး ပူေဇာ္ဖို႔ မီးျခစ္ မပါလာတဲ႔အတြက္ အခက္ၾကံဳေနရပါတယ္ ေရႊေျခက်င္းနဲ႔ မိုးျမတ္သူကို ေစာေစာကတည္းက သတိထားမိေနတဲ႔ ရန္ေအာင္က
မိုးျမတ္သူရဲ႕ အခက္အခဲကို သိလိုက္တဲ႔အတြက္ သူ႔မ်ာ အဆင္သင္႔ပါလာတဲ႔ မီး
ျခစ္ထုတ္ေပးျပီး ကူညီလိုက္ပါတယ္ မီးျခစ္ျပန္ေပးဖို႔ မိုးျမတ္သူလွည္႔အၾကည္႔လုိက္ မ်ာ မီးျခစ္ပို္င္ရွင္က မရွိေတာ႔ပါဘူး ဒါေၾကာင္႔ ေနာက္
တစ္ပါတ္မွာ ျပန္ေပးမယ္လို႔ စိတ္ကူးျပီး သိမ္းထားလိုက္မိပါတယ္ ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ သူတို႔ နွစ္ေယာက္ ဆံရေတာ႔ မိုးျမတ္သူက မီးျခစ္ျပန္ေပးပါတယ္ရန္ေအာင္က ဘုရားမိး ပူေဇာ္ရာမွာ သံုးေပးပါလို႔ ေျပာတဲ႔အတက္ မိုးျမတ္သူ လက္ခံလုိက္ပါတယ္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္သြားခဲ႔ ၾကျပီးေတာ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ စကား ေျပာေနတာကို ၾကားလို႔ ခပ္လွမ္းလွမး္မွ အစ္မ ျဖစ္သူကို လာၾကိဳတဲ႔ ရာဇာကိုျမင္လုိက္ပါတယ္
အပိုင္းဆက္ေလးေတာ႔ ေရးမယ္ေလေနာ္
@naymyoko
photo-google image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naymyoko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.