Short news - Gaming 5. January

in #busy5 years ago (edited)

Today, January 5, I have prepared this daily report of all the events and news of yesterday.

​- Be sure to follow me @Luxurious for this daily news on your Steemit feed

​- Upvote and Comment will be Appreciated


Blade Runner now on HTC Vive

The Blade Runner 9732 allows you to visit Mr Deckard's (the android hunter) apartment in Virtual Reality. This is a title that can't be missed in the game library for any fan of cult movie that owns a headset of HTC. The title totally lacks a plot but I still think it might be very interesting. The title is unlocked on Steam on Sunday, but impatients can download it now and it's here


Xbox One controller - Sea of Thieves Limited Edition

Sea Thieves - The upcoming exclusive game for Xbox One is one of the few great exclusive games for this game console to which Microsoft puts great hope. Therefore, it emits these drivers for the Sea Thieves theme. If you are interested, you can order them on Microsoft's website.
Sea of Thieves will be released on March 20 on Xbow One and PC.

67e59e8d-7cc9-4bc1-9de0-55167cf56774.jpg


Free boosters in Hearthstone: Kobolds and Catacombs for all

At the end of the year, a bug appeared in Hearthstone, which prevented some players from gaining new tasks. Some of you may already know that Blizzard was already compensated for this inconvenience. But you who do not know about it - all players will get three boosters from the last edition of Kobolds and Catacombs free of charge. Do not you know where to find it? In the Blizzard app - Battle.net is a gift icon on the top right corner where you can it. Enjoy! :)


Hardware manufacturer Mad Catz is back!

When the maker of Mad Catz's popular game accessories went bankrupt at the beginning of the year, many people were surprised by this novelty. Their hardware has always been among the best and the company itself has been on the market for over 30 years. However, part of the employees did not agree with the end and bought the dropping company together. Mad Catz Global Limited now comes with a new mouse, keyboard, headset and pad that they promise to introduce at CES next week.

FGC-20170331-Madcatz.jpgČESKY

Blade Runner now on HTC Vive
Blade Runner 9732 vám umožní navštívit byt Andeana Huntera ve virtuální realitě. Jedná se o titul, který nesmí ve fanouškově herní knihovně chybět. Titul úplně postrádá děj, ale já osobně si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé. Titul se v neděli odemkne na Steamu, ale netrpěliví ho mohou stáhnout a to zde

Ovladač pro Xbox One - Sea Thieves Limitovaná Edice
Sea Thieves - chystaná exkluzivní hra pro Xbox One je jedna z mála velkých exkluzivních her pro tuto herní konzoli do které Microsoft vkládá velké naděje. Proto vydává tyto ovladače na téma hry Sea Thieves. Pokud budete mít zájem, můžete si je objednat na stránkách Microsoftu.
Hra Sea of Thieves výjde 20. března na Xbow One a PC.

Kompenzace od Bllizardu za problémy "minulého roku"
Na konci roku se v Hearthstone objevila chyba, která zabránila některým hráčům získat nové úkoly. Někteří z vás možná už víte, že Blizzard již kompenzoval hráče za nepříjemnosti. Ale ti, kteří o tom nevíte - všichni hráči dostanou zdarma tři boostery z posledního vydání Kobolds a Catacombs. Nevíš, kde ji najít? V aplikaci Blizzard - Battle.net je ikona "dárečku" v pravém horním rohu a tam to snad už najdete. Užíjte si to :)

Výrobce hardwaru Mad Catz je zpět!
Když počátkem roku zbankrotoval výrobce populárního herního příslušenství Mad Catz, spousta lidí byla touto novinkou zaskočena. Jejich hardware totiž vždy patřil mezi to nejlepší a firma samotná byla na trhu přes 30 let. Část zaměstnanců se však s koncem nesmířila a dohromady upadající firmu odkoupila. Pod názvem Mad Catz Global Limited nyní přichází s novou myší, klávesnicí, headsetem a podložkou, které slibují představit už příští týden na veletrhu CES.

Sort:  

i have a mad catz rat 3. its the best mouse i´ve ever owned. i hope now not only bad china goods come.

Well i dont think so. What i did read about it it will have same quality as old good Mad Catz... Will see

The @OriginalWorks bot has determined this post by @luxurious to be original material and upvoted it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

Tak tomu říkám, že si lidi své firmy váží.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Luxurious from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27055.51
ETH 1891.50
USDT 1.00
SBD 2.27