Thích

in #busy3 years ago

46085E73-EE67-4D3D-9A02-0AAF3D340F17.jpeg

Có những thứ tình cảm đi kèm với nỗi sợ
Bắt ánh mắt nhau 1 chút, nhưng lại sợ thấu hết tâm tư
Ngay cả một cái chạm nhẹ cúng không dám, vì sợ có thể đi xa hơn thế


Tôi đã có 1 người bạn, vì quá yêu 1 người nên chấp nhận việc anh ấy đi yêu người khác
Hạnh phúc chăng chỉ là níu kéo và nước mắt?
Biết bao lần nhiều câu ngăn cản, dặn dò nhưng bạn ấy đều bỏ ngoài tai
Điều đau khổ nhất thế gian không phải là không được yêu
Mà là chót yêu người k yêu mình!

....

Sort:  

Cách đây 5 năm, chị cũng từng trải qua cảm giác này haha, nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy trẻ con. Dù sao đó vẫn là những hồi ức đáng nhớ trong cuộc đời, em nên gói gém lại và cất đi thôi. Không tốt cho tim =))

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 39701.92
ETH 2289.00
USDT 1.00
SBD 6.54