Ngày mai

in #busy3 years ago

7D45D366-7317-45C5-9767-AE2A3D2BCB4B.jpeg

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Ngày mai trời vẫn lại sáng

Cuộc sống luôn luôn cho bạn cơ hội
Và cơ hội đó gọi là ngày mai...

Có những lúc bế tắc, mọi chuyện thật tồi tệ..
Kiểu như trời đã sập xuống
Không có lối thoát
Tan vỡ
Đau lòng

Nhưng mà đó là cuộc sống
Có hạnh phúc thì cũng có những đau thương
Điều quan trọng nhất là
Mình đừng đánh mất đi bản thân
Đánh mất sự tích cực vì cuộc sống.

Cố lên bạn tôi oi, ngày mai trời lại sáng.,

Sort:  

ai cũng có thêm cơ hội mang tên Ngày mai

Chỉ có niềm tin và nỗ lực sẽ vượt qua được bế tắc

:) Suy nghĩ tích cực là liều thuốc hữu hiệu nhất cho đau thương

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 38825.76
ETH 2764.23
USDT 1.00
SBD 6.99