Unikoin Gold Nedir

in #busy5 years ago


Unikoin Gold bir ethereum token'dir.Tokenin kullanım alanı e-spor,jackpot bahislerinde kullanılması.Şuan güncel değeri 0,36 olup dolaşımda 140.450.804 UKG vardır.Total supply ise 1.000.000.000 UKG
Oynadığınız oyunları siteye bağlayarak günde bonus ukg alıp jackpotlara katılabilirsiniz.

Sitesi:unikrn.com

Source:img,img2

Sort:  

bilgilendirme için tşk

ben teşekkür ederim

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20128.16
ETH 1351.42
USDT 1.00
SBD 2.48