The Expanse Bilim kurgu dizisi

in #busy5 years ago


Bilim kurgu dizileri sevenlerin kesinlikle izlemesini tavsiye ettiğim bir dizi.
Kısaca anlatmak gerekirse günümüzden 300 yıl sonra insanlık marsta koloni kurmuş asteroid kuşaklarındaki zenginlikler için orada bir medeniyet kurmuşlar.
Mars ile dünya ayrılmış kuşaktakiler köle olarak çalıştırıyor.Kuşaktakiler rahatsız mars ile dünyayı savaşa sokmak isteyen güçler var.Başrollerimiz bu olayların ortasında kalıyor.
İmg: Sourse

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20207.97
ETH 1355.83
USDT 1.00
SBD 2.48