ေျဖသံမဲ႔ေသာေမြးခြန္းမ်ား

in busy •  3 months ago

@bobokyaw.jpg

စတီးမစ္ ပလက္ေဖါင္းအတြက္ စတင္းေစ်းက အေျဖတစ္ခုလား
ေစ်းအတက္အက်တိုင္းမွာ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အေရအတြက္က သူတစ္ျပန္ကိုယ္တစ္ျပန္လား
စတီးမစ္မွာ စတင္းပါ၀ါက အေရးၾကီးတာလား မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းက အေရးၾကီးတာလား
အရည္အခ်င္း ပင္ကိုယ္ဗီဇေတြက အေရးၾကီးတာလား
ကြ်မး္က်င္မွု လူရည္လည္မွု ေနရာယူတက္မွုက အေရးၾကီးတာလား
ရိုးသားမွု ၾကိဳးစားမွု အနစ္နာခံတက္မွုေတြက အေရးၾကီးတာလား
စတီးမစ္ ပလက္ေဖါင္းက ေငြေၾကးအင္အားၾကီးသူ လူတစ္စုအတြက္သာ ရည္ရြယ္
ထားတာလား
ေငြေၾကးလိုအင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာသူလူသစ္ေတြကေကာ ခဏတာလာတဲ႔ ဧည္႔သည္သေဘာဘဲလား
စတင္းပါ၀ါအားၾကီးသူေတြရဲ႕ အျဖည္႔ခံ သက္သက္ အစေတးခံ လူေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိေနဦးမည္လဲ
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ဆိုတဲ႔ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ တဲအိုေလးေရွ႕ကေန ငါဆိုတဲ႔ မာနေတြ ယံုၾကည္မွု
လြန္ကဲျခင္းေတြနဲ႔ ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ လို႔ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေတြကို ေမာ႔ေမာ႔ၾကည္႔ေနရတဲ႔
ငါတို႔ရဲ႕ လည္ပင္းေတြ ဇာတ္ေတြလည္း ေညာင္းလုပါျပီ
ေျမသားမမွန္ေသာ ေစ်းႏွုန္းဆိုတဲ႔ အေပၚမွာ ငါတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ အထပ္ျမင္႔တုိက္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔မသင္႔ပါဘူး

Author : @bobokyaw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!