Artık Steem Almak Ucuz Ve Pratik [CPXTurk&Gobaba Projesi]

in #busy4 years ago

Artık sanal kripto paraları almak eskisine göre çok daha kolay,hızlı ve pratik olacaktır. @kusadasi ekibinin yaptığı anlaşmayla Gobaba ile artık steem alabileceğiz.

Kayıt olurken kullanılan referans linki: https://www.gobaba.com/?ref=coinplugturk

Kayıt için kullandığım email : [email protected]
555555.png

666666.png

44444.png
telefon aktivasyon

Sort:  

Congratulations @black54! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @black54! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24053.96
ETH 1873.76
USDT 1.00
SBD 3.32