Sort:  

May tunay na pera dun pag may nagGIFT yung 8k "diamonds" is US$200 😂😂

Weh d nga? Pano mo mkukuha?

Tsaka bakit ung SP m 30 lang grabe parang newbie. 😂

Posted using Partiko Android

True may malaking $$$ dun via PayPal yun nga lang dami maruruming tao dun 😂😂

E pa'no makukuha ung diamond? Sino nagbibigay nun? Aba e kaya naman pala dami naglalaro ng human pets dun. Asus.

Yung laro wala yun parang dagdag exposure lang purpose nun. Sa LiveSteaming lang kikita. Pinsan ko ngang magaling kumanta sabi ko doon sya magLive kanta kanta single naman eh baka dami humanga at magsend gifts bawat gift may diamonds yun ang minimum cashout 8,000 diamonds = $200 via PayPal. Sa app click mo diamond doon ko yun nakita. 😊

Ngeh, may livestreaming pala doon. Naku wag n lng. haha.

LiveStreamers ang nakakakuha ng maraming gifts (diamonds) dun.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66408.50
ETH 3486.20
USDT 1.00
SBD 2.70