הציורים שלי-MY DRAWINGS (original work)

in #busy3 years ago

image.png

One of the most beautiful and stylish houses I've seen.

@originalwork

Sort:  

@amiramnoam It remember me a hill around my city were I was born.
I like your draw. I voted you.

Wow...nice busy sir..

איפה הבית נעם, זה בישראל? אני רואה נכון ויש מעין מפל שיוצא ממנו ויש לך כלפי מטה? אם כן זה חתיכת בית...
כיף לראות את הציורים שלך, תעלה עוד ציורים כמו הרפליקה של ואן גוך!
שיהיה יום טוב אחי חוץ מזה 😊

עריכה- בדקתי וזה בית בפנסילבניה, הייתי צריך לדעת שלא יהיה כזה דבר בישראל

Wow ! I guess this is not your first drawing..Because it's so successful !!! :) @amiramnoam

what an amazing work, you have real great talent, love this.

Great, love this type of arhitecture. Would love to see more details on it. 😁

Not a bad sketch.

It will make a good fleet of story buildings when its coloured

How do I learn how to sketch well please @amiramnoam

You nicely created her emotional effect from this drawing. Wonderful creativity and meaningful art work.

Thanks @amiramnoam for sharing this beautiful artwork with us & @originalwork for making this beautiful house.

Its don't look great in the outlook

this is my drawing

2016-10-04-12_20_58.jpg

Creativity at it's peak.

it's really so successful art

Anyone who drew this is really gifted and creative.
Great post

A modern house !! Nice

So you draw as well !! Good work Noam 👏🏻👏🏻

631F6993-3C7A-4A94-8083-4C4CE5DB461B.png

Wow amazing stylish houses and creative :)

it is "CONTEMPORARY ARCHITECTURE", I like this trend of building..Really i liked what you drew..

You are right, the house looks very unique, the painters are very creative, I really like, thanks for the post

Hmmmmmm, I guess the beauty comes from within. Anyways I love the sketches more than the building itself. Hahaha

Oh! This is nice , it's beautiful , thanks for sharing

Nice! Looks like some type of modern architecture... very modular :-D I like the faint outlines of the greenery around the top and edges :-)

Looks like a building from Fortnite :D

Hola.

Felicidades. Tienes excelente perspectiva.

Saludos

What a beautiful job, with the pencil technique

What a gorgeous picture. A good architecture concept @amiramnoam

Nice art . That house looks like something from a game though

Nice Sketch of Falling Waters. I actually have the photographed version in my office. Great post.

Excellent drawing with a realistic touch.

Congratulations @amiramnoam, this post is the second most rewarded post (based on pending payouts) in the last 12 hours written by a Superhero or Legend account holder (accounts hold greater than 100 Mega Vests). The total number of posts by Superhero and Legend account holders during this period was 44 and the total pending payments to posts in these categories was $2460.80. To see the full list of highest paid posts across all accounts categories, click here.

If you do not wish to receive these messages in future, please reply stop to this comment.

שים תמונה שנראה את הכישרון האמיתי שלך :-))

Not bad!, I used to be a huge fan of Frank Lloyd Wright when I started studying Architecture...
The Waterfall House was indeed one my favourite houses by Wright.

banner_seethrough820.png
Check out our Discord Channel

That's really cool.. Is that Charcoal or Pencil . Your detail is very clear, It almost looks 3D the way it comes out at you.. Excellent work @amiramnoam. Bravo

Thats "falling waters" house from frank lloyd wright? Isn't it :) nice drawing

Great sketch! Thanks for sharing :)

Nice work Noam