RE: #pl-fotografia - 14 dzień konkursu z NAGRODAMI - "Zabawa w pstrykanie" :)

You are viewing a single comment's thread from:

#pl-fotografia - 14 dzień konkursu z NAGRODAMI - "Zabawa w pstrykanie" :)

in busy •  2 years ago 

Bałtyk? - śłiczne morze za drzewami i ładne zejście na plażę.
Zapraszam codzienie i dziękuję za to zdjęcie :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!