Fan-throated lizard in Pune

in #bulgaria4 years ago

Индия
Този малък, но силен фен-гърлен гущер показва червени, сини и черни цветове в опит да се поклони на една приятелка. Тънката гънка на кожата около гърлото, известна като глупаво приспособление, обикновено е със същия цвят като останалата част от тялото, но по време на сезона на чифтосване мъжете развиват ярки цветове. Когато не омагьосват живите си фенове, тези замаскирани същества са трудно забележими в сухите земи на индийския субконтинент. Те не растат повече от осем инча и по-голямата част от тази дължина се състои от опашката му.


www.bing.com

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22671.21
ETH 1566.35
USDT 1.00
SBD 2.51