ar meget glad. Hun blev introduceret til en anden eventyr

in #btt5 years ago

Det tåget område er fuld af forførende planter. Forskellige stier ser det samme ud. Hvis ikke forsigtig, vil det gå tabt og spinde på samme sted. Med vejledning af Pio, Plea og Plop endelig kom de alle til eventyrland. Der ser huset lidt ud. Formen var mærkelig. Der er et svampeformet hus, skoformet og endda en krukke. De klæder som et kostume til et karneval. Eventyrets aktiviteter varierer også. Nogen hentede honning, sang, lavede tøj af kronblade ... Alle så hyggelige.

Sheila var meget glad. Hun blev introduceret til en anden eventyr. De er meget overraskede over, at Sheila er menneske. Men de var glade for at mødes og lovede ikke at fortælle eventyrdronningen. Tilsyneladende vil de gerne vide om mennesker. De spiller lykkeligt. Sheila og eventyrene jage, sang, fortæller historier og griner højt. De bytter også mad. Anyway, det var en vidunderlig dag.
Pludselig kom eventyrdronningen. "Hvem er det?" Spurgte han spørgsmålet.
"Dronning, hun er en tjener af de nordlige skove," svarede Plop frygtsomt. Han blev tvunget til at lyve, så Sheila blev ikke fundet ud af det.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27208.46
ETH 1718.45
USDT 1.00
SBD 2.89