Happy B-Day Bitcoin

in btc •  5 months ago 

 "Potrzebny jest system płatności elektronicznych oparty na dowodzie kryptograficznym zamiast zaufania, umożliwiający przeprowadzanie transakcji bezpośrednio ze sobą bez potrzeby posiadania zaufanej strony trzeciej."

Satoshi Nakamoto

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!