انیشتین

in brain •  9 months ago

image

سلام من می خواهم یک خاطره از انیشتین بگم البته نمی دونم که این خاطره درسته یا نه مادره من همیشه داستان اینکه انیشتین چجوری فیلسوف ودانشمند شده ...اینکه انیشتین در دوران کودکی بسیار گیج وبی هوش بوده و همیشه سر کلاس خواب بوده و یک روز که داشته برمیگشته یک سنگی که سوراخ بوده رو نگاه میکنه و وقتی که می فهیمه که آب سنگ رو سوراخ کرده .با خودش گفته که مگه مغز من از این سنگ سفره و به این نتیجه رسیده که اون هم با تکرار و تمرین میتونه تو درساش بهترشه

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!