Selvom han står over for hver aften bryg te alene menneske

in boalene •  3 months ago 

44.jpg

alligevel er han ikke en person, der bor alene, men fremstiller 3 slags mad. Jeg laver små portioner. Men nogle gange sagde jeg til mig selv, 'Er dette pff-courgette, jeg vil ikke, eller spiser jeg bare soteden' siger jeg, ulan du lavede græskar amk, hvorfor spiser du ikke. Harbiden. undertiden tager jeg både koks, kødmælk og øl og sætter det i skabet, for eksempel når det er tid til at spise 'hmm, jeg spekulerer på, hvilken jeg skulle drikke, jeg var meget ustabil, ingen fanta amk' synes jeg. Jeg kan overhovedet ikke lide marmelade. Jeg kan leve 40 år uden recept, den grad. men forleden købte jeg to krukker med marmelade, lagde jeg det i skabet i øjenhudene imellem 'hvad laver dette syltetøj her', vrede han. hehe.

billiide https://loulouslibrary.dk/du-bliver-maerkelig-af-at-bo-alene/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @limit1984! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!