Câu chuyện đời tôi p1

in #bloglast year

ảnh câu chuyện shipper.png
The shipper story
At 11:00 am while I was in a deep sleep, the sound of slippers and the rattling of the rattling made me unable to sleep. I go to the door to poke my head out to see It turned out that Mr. Duc (Mr. Duc, 24 years old, used to work in an import-export company but had too many arguments with his boss, so he was fired. Currently he is working as a shipper for now)
I asked: what's wrong with the lock
Anh Duc: I'm stuck again
I ran again to light him to unlock the question
Me: Why come home from work so late now
Anh Duc: Calling the customer does not answer the phone. Only they come down to pick up the goods
After I opened the door and he sat down he lit a cigarette and let out a long smoke of white smoke into the air in the quiet night.
Anh Duc: Now I receive the last application at Ho Tung Mau and deliver it to the apartment 136 Ho Tung Mau gold mark city. The order is a rotary vitre worth 250k
10 minutes, he arrived.
He made 1 2 to 7 phone calls and the customer still hasn't seen it. Wait for another 10 minutes, the customer calls
Guest: Brother, I deliver the duck
Anh Duc: Yes, sister. I'm here, please come down to get something to help me.
Guest: Yes. I wait for you to come down now.
Anh Duc. Yes, sister. Thank you .
Wait for 5 minutes, he calls back (the subscriber you have just called is not contactable, please call again later) he clicked his tongue and waited a little longer, he started to light 1 2 cigarette to 4th of the customer his appearance.
Guest: I deliver the duck Anh Duc: Right, I deliver the duck here. Then one hand he gave the client duck bag < Anh Duc: My sister, next time I will pay attention to help us with the phone and come down to get the goods to help us. The guest gave the money without saying anything and left, leaving behind a sigh of Mr. Duc. After going for a segment, he turned on the phone and received a 1-star rating from the last order. He takes a deep breath again, then lets out the smoke in front of me Me: It's okay you have this or that person Anh Duc: I should have had a drink with you haha. : You don't see the people in the apartment building being more rude than your brothers. I sat contemplating about the fact that he was going through, perhaps people become more and more selfish and careless, always thinking about themselves. Conclusion; Perhaps each of us should reflect on ourselves to see whether or not we are behaving properly towards everyone around us.
#Vietnamese

Câu chuyện shipper
11h đêm trong lúc tôi đang say giấc nồng thì tiếng dép cũng như tiếng mở khóa lạch cạch làm tôi không ngủ được . Tôi bàn tiến đến cửa thò đầu ra xem . Thì ra là anh Đức ( anh Đức năm nay 24 tuổi , trước đây đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu nhưng có quá nhiều tranh cãi với sếp nên đã bị xa thải . hiện tại anh đang làm shipper cho now )
Tôi hỏi : ổ khóa sao thế anh
Anh Đức : lại bị kẹt em ạ
Tôi chạy lại soi đèn cho anh mở khóa hỏi
Tôi : sao nay đi làm về muộn thế anh
Anh Đức : Gọi khách không nghe máy em ạ . Mãi họ mới xuống lấy hàng .
Sau khi mở được cửa tôi và anh ngồi xuống anh châm điếu thuốc rít một hơi dài thả ra những làn khói trắng bay vào không khí trong màn đêm tĩnh lặng .
Anh đức : Nay anh nhận đơn cuối ở Hồ Tùng Mậu giao về chung cư 136 Hồ Tùng Mậu gold mark city . Đơn hàng là một con vit quay trị giá 250k
10p anh đến nơi rồi m ạ .
Anh gọi 1 2 đến 7 cuộc điện thoại rồi khách vẫn chưa thấy đâu . Đợi thêm 10 phút thì khách gọi
Khách : Anh ơi anh giao vịt ạ
Anh Đức : Vâng chị . Em đến rồi đấy ạ chị xuống lấy đồ giúp em nhé .
Khách : Vâng anh . Anh đợi em xíu em xuống ngay .
Anh Đức . Vâng chị . Em cảm ơn .
Đợi được 5 phút anh gọi lại ( thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui gọi lại sau ) anh tặc lưỡi đợi thêm xíu nữa anh bắt đầu châm điếu thuốc 1 2 đến điếu thứ 4 bóng dáng khách hàng của anh xuất hiện .
Khách : anh giao vịt ạ
Anh Đức : đúng rồi ạ em giao vịt đây . Rồi 1 tay anh đưa cho khách túi vịt <
Anh Đức : Chị ơi lần sau chị để ý giúp bọn em điện thoại và xuống lấy hàng giúp bọn em chị nhé.
Khách đưa tiền không nói gì và bỏ đi để lại sau lưng tiếng thở dài của anh Đức .
Đi được 1 đoạn anh mở máy lên thì nhận được đánh giá 1 sao từ đơn hàng vừa rồi .
Anh lại rít một hơi dài rồi thả khói về phía trước tôi đánh tiếng
Tôi : Không sao đâu anh có người này người nọ mà
Anh Đức : đáng nhẽ anh với mày có bữa nhậu rồi haha.
: Mày thấy không những người trong chung cư còn bất lịch sự hơn anh em mình .
Tôi ngồi trầm ngâm suy ngẫm về chuyện anh đã trải qua có lẽ con người càng ngày càng ích kỉ vô tâm lúc nào cũng khỉ nghĩ cho bản thân thôi sao .
Kết ; Có lẽ mỗi chúng ta nên nhìn nhận lại bản thân xem đã và đang hành xử đúng mực đối với mọi người xung quanh hay không .

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35387.31
ETH 2451.24
USDT 1.00
SBD 4.00