Multi-blog – Starting separate things / A dolgok szétválasztásának megkezdése

in blog •  8 months ago

EN
I thought about the advantages and disadvantages of multi-blogs many times. In the end, I think niche blogs are the best type of blogs when you want many followers.

First, I separate my Hungarian writings and poems from the @tibonova account, and from now, I will post these on
@tibonova.irogat


HU
Sokat gondolkodtam a multi-blogolás előnyeiről és hátrányairól. Végül arra jutottam, hogy ha sok követőt szeretnénk, akkor az egy, központi témát feldolgozó blogok a legjobbak.

Először is a magyar írásaimat és verseimet választom le a @tibonova blogról, és ezeket mostantól a
@tibonova.irogat
blogon fogom közzétenni.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Lol, I've just re-read my first post on Steem, and it seems that I wanted multi-blogs as soon as I've started blogging here. :)