The 17 Equations That Changed The Course of History / Dünyayı Değiştiren 17 Denklem

in blog •  2 years ago 

Merhaba,
1970’li yılların başlarında Nikaragua’da üzerlerinde “Dünyanın çehresini değiştiren 10 matematik formülü” (Las 10 formulas matematicas que cambiaron la faz tierra) yazan 10 farklı posta pulu yayımlar. Bir ülkenin posta pullarının üzerine matematiksel denklemleri bastıracak kadar matematiğe sahip çıkması bilim insanları arasında geniş bir yankı uyandırır. Bu kez, Amerikalı popüler bilim yazarı Clifford A. Pickover matematikçiler arasında e-postayla “Dünyanın Çehresini Değiştiren 10 Matematik Formülü” adıyla bir anket düzenler. Sonrasında Michael Guillen’in Dünyayı Değiştiren Beş Denklem isimli kitabı yayımlanır ve daha sonra 2012’de Ian Stewart Bilinmeyenin İzinde: Dünyayı Değiştiren 17 Denklem başlıklı bir kitap yazar.

Matematik ve insanlık tarihini şekillendiren harika denklemler...

 1. Pisagor Teoremi
 2. Logaritma
 3. Diferansiyel ve İntegral Hesabı
 4. Yer Çekimi Kanunu
 5. -1’ in Karekökü
 6. Çok Yüzlüler için Euler Formülü
 7. Normal Dağılım (Gauss Dağılımı
 8. Dalga Denklemi
 9. Fourier Dönüşümü
 10. Navier- Stokes Denklemi
 11. Maxwell’in Denklemleri
 12. Termodinamik’in İkinci Yasası
 13. İzafiyet Teoremi
 14. Schrödinger Denklemi
 15. Bilişim Kuramı
 16. Kaos Teorisi
 17. Black- Scholes Denklemi

  KAYNAKLAR
  http://evrimagaci.org/article/tr/dunyayi-degistiren-21-matematiksel-denklem
  http://www.sciencealert.com/the-17-equations-that-changed-the-course-of-history
  http://www.maththoughts.com/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Few are familiar, many are not.

Thank you for your comment :) @shehzad