Çocuklara sorulan en klasik soru ama gerçekten o yaşlarda kafasında tasarladığı meslek . 'Büyüyünce ne olacaksın' ? 'Have a think in your head.. '

in blog •  2 years ago  (edited)

Çocuğa meslek sorulduğu vakit verilen cevaplar genelde aynı olur. Ağırlıklı olarak öğretmen ve doktor mesleklerini dillendirirler. Nedeni ise çocuğun hayatına ilk etki eden mesleklerin genellikle bunlar olmasıdır. Aileden veya çevreden birinin doktor, hastane çalışanı veya sağlık sıkıntıları dolayısıyla çocuk, hayat kurtaran kişi olarak doktorluk mesleğini görür. Çevresel meslekler içinde en ağır basanı neyse ona yönelir. Ebeveyni minibüs şoförü olan bir çocuk minibüsçülüğü, çiçekçi olan bir çocuk ise çiçekçiliği tercih eder...çünkü rol model ailesidir.
Peki ailenin ileriki dönemlerde üstüne düşen nedir. gözlemlemek."Doğru bir mesleğe yönlendirebilmek için anne ve baba çocuklarının nelere ilgi duyduğunu, nelere karşı becerileri olduğunu, bir iş yaparken ne yaptığını objektif olarak gözlemleyebilmelidir. Bu sürece çok erken yaşlardan başlamalı. Çünkü çocuğun ilgisinin başladığı dönem okul öncesidir. Velilerin çocuklarının iyi bir meslek seçimi konusunda yardımcı olabilmeleri için, okul öncesi dönemden başlayarak ilgilerini, becerilerini ve sosyal ortam ile oyun gruplarında ne yaptıklarını çok iyi gözlemlemeleri gerekmektedir. Bu sayede çocuklarına daha doğru ve objektif olarak yardımcı olabilirler."

..Then they got to meet them in real life..

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://alicevatunsal.com/blog/kariyer/meslek-tercihleri/