Pakiet przetrwania

in blog •  last year  (edited)

e3ce5ad0-344c-4436-9cee-b364e3c86a23.jpeg


Oddałem dzisiaj auto do mechanika. Ubrałem się dosyć lekko jak na obecną pogodę. Gdy wróciłem, okazało się, że nikogo z domowników nie ma i muszę przeczekać. Aby się trochę ogrzać rozpaliłem w grillu... przy okazji wstawiłem sobie ziemniaczka... jakoś trzeba sobie radzić ;)


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!