Jak komercja hamuje kreatywny rozwój?

in blog •  4 months ago 

Pokrótce o dzisiejszych czasach.

Dzisiaj, wszystko się komercjalizuje i dąży do jak największego zysku, co sprawia, że często menadżerowie bądź inni doradcy nie są skłonni do ryzyka. Niestety, kiedy stoimy przed wyborem, wybieramy pewny zysk, ponieważ jesteśmy pewni, że "ludożerka" to przyjmie i na pewno dobrze się sprzeda. Sytuacja wygląda inaczej kiedy chcemy zrobić coś innowacyjnego, tutaj robi się problem, zaczynając od sponsorów kończąc na promocji. Oczywiście możemy robić to wszystko w pojedynkę ale wtedy szanse na to, że ktoś zobaczy nasze "dzieło" są nikłe.

Dym.png

Dlaczego stagnacja?

Myślę, że to proste, twórcy niekiedy zaniechają swoją rewolucyjną wizję lub wstrzymają jej premierę ze względu na to, że może się to nie sprzedać. Co więcej oni zarabiają na swojej twórczości i niestety ale nie mogą sobie pozwolić na tak wielkie ryzyko związane z odbiegnięciem od dotychczasowej pracy na rzecz czegoś, co może się nie przyjąć.

Co do osób, które nie otrzymują korzyści z swojej pracy to sprawa jest na równi prosta. Osoby te często poświęcają na pracę, a swoje pasje i zainteresowania pozostają dopełnieniem dnia, co nie sprzyja popularności czy czasu na twórczość. W dodatku takie osoby nie są zbyt popularne, co sprawia, że praca ma problem z wyjściem na światło dzienne.

Ale tacy twórcy, którzy ryzykują istnieją, w końcu mamy zmiany w stylach, ale to nie są tak diametralne zmiany. Wszystko co jest inne często spotyka się z krytyką, a rzeczy niekonwencjonalne bywają nieakceptowane. Nie mówię tu o pseudo-współczesnej sztuce opartej na losowości, a o pracy która podkreśla kunszt lub precyzje twórcy. Dla przykładu podam kilku twórców którzy po prostu "mieli jaja ;)":

L.U.C- Artysta, który konsekwentnie łączy ze sobą masę gatunków muzycznych i jest otwarty na wszystkie światy. Teraz tworzy projekt "Rebel Babel", który łączy hiszpańską i polską kulturę.
Bisz- Wchodzi w skład zespołu B.O.K, świetnie wskazują na wady dzisiejszych czasów.
Krzysztof "Ator" Woźniak- osoba, który na swoim kanale "Wideoprezentacje" stworzył jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji w internecie. Pomimo licznych demonetyzacji przez serwis "YouTube" ze względu na niewygodne treści które poruszał, on nadal stoi na straży prawdy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Co myślicie?

Congratulations @querzo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!