❤️Biz Bir WEKU Aileyiz ❤️ We Are WeKu ❤️

in #blog3 years ago (edited)

Herkese Merhaba,
Daha sonra hesap açmaya karar verdim.İyikide açmışım yeni insanlar tanıdım.Bu süreye kadar Scorumda yazdım.Aktif olarak Türk kominitelerinde yer aldım.Bu platforma uzak değilim.Weku da daha yeniyim.Gördüğüm kadarı ile de Türk sayısı bu platformda az.Weku platformun büyümesi ve duyulması için çalışacağım.Türk sayısının çoğalması içinde elimden gelen herşeyi yapacağım.Burada diğer platformlardan tanıdığım bir çok arkadaşım var umarım bir çok kişi tanışırız.Dolayısı ile Weku nun yükselmesini hep birlikte yapacağız. Bu etkinliği yapan yönetim ekibine teşekkür ederim.Çalışmalarında başarılar dilerim.

Yarismaya katilmak icin buradaki linki tiklayarak katilabilirsiniz
Bana discordtan ulaşabilirsiniz.
we are weku.png
EN
Hi all,

My name is Ömer.I am Living in Thailand.I am Soccer Trainer.Somethimes. Sometimes I live in Europe because of my job. I've heard of Weku from my friends but I didnt created an account. Then I decided to create an account. I met good people. There are nice people I've written articles in Scorum until this time. I actively participated in Turkish communities. I know the system of this platform. I'm new at Weku. As far as I can see, the Turkish users is less on this platform. I'll work for Weku platform. I have a lot of friends I know from other platforms here, I hope we meet a lot of people. We can to raise the rise of Weku together.Informations about the competition, you can reach this link.
I would like to say Thank you @siamcat for the contest.

Sort:  

bu postu weku'da görmesem anlamazdım belki de siz olduğunuzu:)

Ewet muhtemelen:)

Congratulations @omerbayrak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37743.15
ETH 2541.04
USDT 1.00
SBD 4.17