[PL/ENG]"Wspaniałe stulecie" - Pałac Topkapı w serialu i na żywo/"Magnificent Century - Topkapı Palace in tv series and live

in #blog4 years ago (edited)

Hej wszystkim!

Hello everyone!

Niedawno wybrałam się do Stambułu - mimo, że już tam byłam, to moje zasięgi wycieczkowe zaczęły się i skończyły na Taksim i okolicach, bo znalazłam się tam tylko przejazdem.
Tym razem byłam bardzo podekscytowana zwiedzaniem głównych zabytków i atrakcji, które do tej pory przeżywam ;)
Dzisiejszy post poświęce na Pałac Topkapı (czyt.Topkapy) - najbardziej przeze mnie wyczekiwany punkt wyjazdu zaraz obok Sultanahmet!

Recently, I went to Istanbul - even though I was already there, my travel ranges began and ended in Taksim and near area, because I've been there just by passing through.
This time I was very excited about visiting the main monuments and attractions which still experiencing ;)
Today's post devoted to the Topkapi Palace (read Topkapy) - the most-awaited point right next to Sultanahmet!

Wiem, że są w Polsce fani "Wspaniałego stulecia" i prawie każdy Polak tak czy inaczej siędząc wieczorem przed TV załapał się chociażby na urywki odcinków pierwszej serii z Hürrem i Suleymanem, czy też drugiej "Kösem".
Pomyślałam, że ciekawie będzie pokazać Wam to, co zobaczyłam będąc w autentycznym pałacu sułtanów, ich rodzin, poddanych służących i porównać z tym co zostało pokazane w serialu i tu od razu zaznaczam, że serial był kręcowny głównie w studio na wzór oryginalnego pałacu, gdyż ten obecnie pełni role muzeum + pałac zmieniał kolory wnętrz i dodane zostały różne komnaty za czasów kolejnych sułtanów.
Choć z tego co mi wiadomo gdzieniegdzie oryginał przemknął w serialu(najprawdopodobnie zewnętrzne elementy).
Od razu przepraszam za te niewyraźne zdjęcia, robiłam print screeny z wideo, które miałam zamiast zdjęć w danym miejscu.

No to zaczynamy! :)

I know that there are fans of "Magnificent Century" in Poland (not only of course), and almost every Pole(again, not only of course) in the evening who is watching TV, had the opportunity to see even short parts of episodes of the first serie with Hürrem and Suleyman, or the second "Kösem".
I thought it would be interesting to show you what I saw while being in an authentic palace of sultans, their families, servants and compare with what was shown in the series and I would like to immediately point out that the series were shooting mainly in the studio modeled on the original palace, because this is currently a museum + the palace changed the colors of interiors and various rooms were added in the times of the next sultans.
Although from what I know, the original flashed in the series (probably external elements).
Immediately I apologize for these bad quality photos, I made print screenshots from the videos I had instead of photos in some places.

Now let's begin! :)

1.Druga brama pałacu - Babüsselam - Brama powitania

Bramę na koniu mógł przekroczyć tylko sułtan(mały edit na dole w komentarzu, co do matki sułtana w tej kwestii), jeśli ważne osobistości chciały gościć u sułtana, musiały przejść kontrolę i uzyskać pozwolenie(poddani, służący, mieszkańcy to inny temat i ich ta brama nie dotyczy).
Dwie wieże stały się symbolem pałacu, a zostały wybudowane przez Sulejmana Wspaniałego.
Obecnie jest to także główne wejście do pałacu-muzeum i kasa z biletami (jeśli ktoś nie ma karty muzealnej).
Jako iż studiuję na wymianie w Turcji to posiadam taką kartę i wstęp był darmowy.
Turyści i reszta, która nie posiada takiej karty za wstęp musi zapłacić ok. 40TL.

1.The second gate of the palace - Babüsselam - Salutation gate

The gate on the horse could cross only sultan(small edit: there are also information about such privilege for the sultan's mother, I forgot to add and thanks to comment below I have been enlightened), if important people wanted to be a guest or had important issue to sultan, they had to pass check-control and obtain permission (submitters, servants, residents are a different topic, they were not allow to pass by this gate).
Two towers became the symbol of the palace and were built by Suleyman the Magnificent.
Currently, it is also the main entrance to the museum palace and ticket office (if someone does not have a museum card).
As I am studying with exchange program in Turkey, I have such a card and the admission was free.
Tourists and the rest who do not have such a card for admission must pay about 40TL.

1.jpg

zdjęcie prywatne/private photo

Episode-62-muhtesem-yuzyil-magnificent-century-33123302-500-333 (1).jpg
żródło/source : fanpop.com

2. Wejście na trzeci dziedziniec - Babüssaade - Brama szczęścia

Tutaj odbywał się tzw. "ayak divanı ", czyli posiedzenie sułtana z politykami i wojskiem (Yeniçeri). Tylko sułtan siedział, reszta stała. Odbywały się tu także takie uroczystości jak koronacje, czy przysięgi.
Za tą bramą zaczynało się prywatne życie sułtana.

2. Entrance to the third courtyard - Babüssaade - Gate of Felicity

Here was taken a place so-called "ayak divanı". Sultans were meeting with politicians and the army (Yeniçeri). Only the sultan sat, the rest was standing. There were also such ceremonies as coronations or oaths.
Behind this gate, Sultan's private life began.

zdjęcie prywatne/private photo

Ayakdivani.jpg

Ayakdivani1.jpg

Ayakdivani2.jpg

3. Adalet Kulesi - Wieża sprawiedliwości

Wieża znajduje się, stojąc na wprost Bramy szczęścia- kilka kroków w tył po lewej stronie. Z tej wieży wyżej wymieniane uroczystości mogły oglądać sułtanki.

3. Adalet Kulesi - Tower of Justice

The tower is located, standing in front of * The Gate of Happiness * - a few steps back to the left. From this tower, the above-mentioned celebrations could be watched by female sultanas.

zdjęcie prywatne/private photo

4. Sala rady

Tutaj odbywały się polityczne narady wielkiego wezyra z resztą wezyrów i osobistościami Imperium. Sułtan słuchał wszystkiego zza górnej kraty.

4. Council hall

There were political conferences of the grand vizier with the rest of the viziers and the personalities of the Empire. Sultan was listening everything from behind the bars above.

zdjęcie prywatne/private photo

źródło/source : egehaber.com

5.Harem

Chyba tego miejsca przedstawiać i opisywać nie trzeba, jednak mimo to pozostaje w nim dużo tajemnic. "Harem" oznacza dosłownie "prywatne", miejsce dla kobiet. To tutaj rozgrywa się najwięcej scen z serialu i to tu mieszkały słynne sułtanki z dziećmi, nałożnice i służące.

5.Harem

I do not need to present and describe this place, however, there are still many secrets. "Harem" literally means "private", a place for women. Most scenes from the series took place in harem and it was here that famous female sultanas with children, concubines and servants lived.

W środku haremu - za mną główna sala dla dziewcząt

In the middle of the harem - behind me, the main room for girls
hgghghghghjghh.jpg
zdjęcie prywatne/private photo

Wnętrze haremu

Inside the harem
IMG-20180402-WA0047.jpg
zdjęcie prywatne/private photo
IMG-20180407-WA0005.jpg
zdjęcie prywatne/private photo

Komnata sułtanki-matki (tu mieszkała m.in sułtanka Hurrem i sułtanka Kosem)

Chamber of mother-sultan (here a.o.Hurrem and Kosem sultans used to live)
hurrem3.jpg
zdjęcie prywatne/private photo


źródło/source : ekranella.com

Przy drzwiach, przez które wchodzi Kosem jest niewidoczny na zdjęciu kominek. To przy tym kominku mam zdjęcie poniżej, widać go jednak w scenach z pierwszej serii, kiedy ten pokój zamieszkiwała Hurrem. Kominek jest przy drzwiach po prawej.

At the door, through which Kosem enters, there is an invisible fireplace in the picture. I have a picture with that fireplace below, but you can see it in the scenes from the first series when Hurrem lived there. The fireplace is by the door on the right.

kosem1.jpg

zdjęcie prywatne/private photo

Główne pomieszczenie "dormitory" dla dziewcząt

Main hall, girls' dormitory
harem9.jpg
zdjęcie prywatne/private photo


źródło/source : ranini.tv

Niestety nie można zwiedzać widzianego na zdjęciu piętra, mieszkały tam ważne konkubiny sułtana

Unfortunately, you can not see the floor seen in the photo, there lived the important concubine of the sultan


źródło/source : gazetevatan.com

Widok na pokoje nałożnic i faworyt - tylko moje zdjęcia

View of concubine and whiskers chambers - my picture only
IMG-20180402-WA0002.jpg
Jakie miały widoki? O takie! Z tym, że no trochę mogło się zmienić ;)
What kinda view they had? Such view! Of course it could change a bit;)

6. Sultanahmet camii - Błękitny meczet, meczet sułtana Ahmet'a - blisko pałacu

Jest to część zewnętrzna, dziedziniec przed wejściem do meczetu. Gdybym chciała wejść do środka, musiałabym zakryć włosy + do maja jest on nieczynny dla turystów, którzy nie są muzułmanami i nie przyszli, aby się pomodlić

6. Sultanahmet camii - Blue Mosque, Sultan Ahmet Mosque - near the palace

This is the outer part, the courtyard before entering the mosque. If I would like to come inside, I must cover my hair + until May it is closed for tourists who are not Muslims and did not come to pray
IMG-20180402-WA0061.jpg

zdjęcie prywatne/private phoo
sultanahmet.jpg
sultanahmet2.jpg

Reszta niepodpisanych, nie moich zdjęć pochodzi z youtube, z oficjalnych kont seriali!

The rest of the unsigned, not-my photos come from youtube, from the official series accounts!

Spodobały Wam się zdjęcia i porównania? Zostawcie komentarz i głosujcie! ;)

Did you like photos and comparisons? Leave a comment and vote! ;

Sort:  

Super wycieczka. :) Co do tej bramy to zdaje sie ze jeszcze sułtanka matka mogła wjeżdżać konno, ale tak mi sie tylko zdaje :) Mam pytanko czy w Turcji jest jakiś większy problem z robieniem zdjęć czy kręceniem filmów w muzeach?

Czytałam gdzieś informacje o karocy najważniejszej sułtanki-matki, która mogła wjechać przez brame,ale nie jestem pewna jak przebiegała ta "procedura", ale dodam informacje w poście o twojej uwadze ;) Szczerze to zapomniałam o karocy, czy też samym koniu sułtanki-matki ;)

Co do muzeów to zależy, np są miejsca w Topkapi gdzie można robić zdjęcia, nagrywać, prowadzić relacje na żywo - widziałam takie osoby ;), a są i takie - jak kuchnia, gdzie jak tylko ochroniarz widzi telefon w ręku to upomina. Przed wejsciem na daną wystawe, czy tez do danego pomieszczenia jest napisane, czy mozna robić zdjecia, czy tylko bez fleszy itp. Szczerze nie wiem od czego to zależy, ale mają swoję zasady. Trzeba sprawdzić w konretnym muzeum lub podpytać. Mogę też dać przykład z pałacu-muzeum Ibrahima paszy, niby zdjęc nie wolno - jest napisane przed wejściem, ale jak podpytaliśmy ochroniarza to przymknął oko i jak bez flesza to okej ;)

Dziękuję za info :) ja głównie interesuje się zbrojowniami z racji zawodu :) mam też swój sposób na filmowanie bez rzucania się w oczy (testowałem w real armeria w Madrycie) w tym miejscu trochę rozumiem że nie wolno filmować bo jak by nie było czasami przybywa tam król :) niestety jest trochę gorsza jakość nagrania bo wieszam sobie lustrzankę na pasku i chodzę kierując na to co chcę :) Jeszcze korzystając z wyjątkowej okazji pozwolę sobie zadać jedno pytanie jeśli to nie problem ;) czy w Stambule jest może jakaś ciekawa zbrojownia?

W samym pałacu topkapi jest specjalne duże pomieszczenie z wystawą zbroi, mieczy, amunicji i wielu innych tego typu akcesorii - autentycznych :) Co do innych niestety nie mam pojecia :/

dziękuję:)

i like your post.. thanx for post about istanbul and its cultural places..
i think that sultan's life which is shown very striking in movies and series is simpler in real life.. but what can we do... movies must be earn money thats why they have to make it more exaggerated.. :))

What is interesting, sultan used to spend time mostly in the war, out of the palace ;) Yes I agree with you. But there is kinda entertainment for customers and something they are curious about ;)
Thank you and have a nice day!

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41602.31
ETH 3105.74
USDT 1.00
SBD 4.73