Corona Virüsü (COVID-19)

in #blog2 years ago

Corona virüsü onca can aldı ve almaya devam ediyor. Çin,Kore,İtalya ve İran’da çok sayıda insan hayatını kaybetti. Türkiye için sağlık bakanlığı önceki güne kadar pozitif vaka bulunmadığını bildirmişti. Dün gece yarısı itibarı ile ilk vaka tespit edildi ve artık Türkiye içinde corona ile ilgili önlemler hadsafaya alındı. Millet market, eczane dolaşarak dezenfektan, kolonya,ıslak mendil ve maske arayışına düştü. Herkeste az olan tedirginlik biraz daha artıyor zaman geçtikçe.

Sort:  

Congratulations @cihangecgel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!