Yeni Bir Başlangıç...

in #blog6 years ago (edited)


Steemit platformunda gün geçmiyor ki yeni bir özellik çıkmasın. Son zamanlarda bir çok arkadaşımın SteemPress eklentisi ile WordPress üzerinden yazılarını hazırladığına şahit oldum. Nedir, ne değildir derken bir anda kendimi bu yazıyı hazırlarken buldum. SteemPress hakkında yazılan yazıları okudum, inceledim, öğrenmeye çalıştım. Şimdi uyguluyorum.

Son zamanlarda #turkcebilim etiketi için yoğun bir çalışma içerisindeydim. Araya bayram tatilinin girmesi ile yazı hazırlamaktan iyice uzaklaştım. Tekrardan beni yazmaya itecek bir güce ihtiyacım vardı. SteemPress işte tam o anda karşıma çıktı.

Bir çok yazı SteemPress eklentisi ve kurulumundan bahsederken, @bym harika yazısı ile bir önceki adım olan ücretsiz host ve alan adı kısımlarını detaylı anlatmıştır. Host ve alan adı ne demek hiç bilmediğim halde blog sayfası oluşturdum, WordPress hesabı açtım, SteemPress eklentisini ekledim ve bu yazıyı Steemit üzerinden paylaşmayı başardım. (teşekkürler @bym)

WordPress ile yazı hazırlamak gerçekten çok kolay, Steemit'te olmasını istediğimiz ancak olmayan bir çok düğme WordPress yazım editöründe mevcut. Ayrıca yazım editörü bölümünde "Metin" sekmesine tıkladığımızda html kodlarını açık bir şekilde görebiliyoruz. Aşina olduğumuz Markdown kodlarına biraz benzemektedir.

Menüleri, özellikleri ve kodları kullandıkça, bir kaç yazı sonra detaylı bir inceleme yazısı yazmayı planlıyorum.

Kalın sağlıcakla...Posted from my blog with SteemPress : http://www.cashthekush.tk/2018/06/yeni-bir-baslangic
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cashthekush from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @cashthekush ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Hocam teşekkür ederim, benden bahsetmişsiniz yeni görebildim :)
Yazdığım konunun faydalı olmasına sevindim.
Başarılar dilerim ;)

Asıl ben teşekkür ederim, sizin sayenizde blog sayfam oldu 😃👍

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63006.70
ETH 3075.91
USDT 1.00
SBD 3.82