Is Steemit Still Worth Your Time ? PH Post

in #blog2 years ago

Target Audience: People from the PH. This is a bi-lingual post.

Note: This account has been hijacked by @adamada so your standard BOPH manner of posting won’t be here.

Not really getting any creative vibes lately so I'll recycle my old art for thumbnail reasons. This post is just another additional to my previous real talk series. Steemit Rewards and Expectations and Voting Apathy

On to the topic at hand.


The answer depends on how much your time is worth. Just compare your average rewards for each post versus how much you could earn when doing something else productive would be rough gauge. A freelance writer’s single hour could earn them thrice the payout compared to posting content that would just usually earn them less than a solid SBD.

(Kung wala kanamang ginagawang pagkakakitaan mag steemit kanalangat gandahan mo naman pag post. Isipin mo nalang ilang oras kang nakakitingin sa FB, twitter, o instagram ng iba tapos hindi kapa kumikita. Hindi naman masama kung gusto mo parin mag FB, twitter, o instagram sa libreng oras, choice yan eh. Huwag sana kitang makita mag post ng mga pasipsip na blog na nagsasabi steemit ay mas maganda kumpara sa FB at ibang social site tapos dun ka sa ibang site parating umuubos ng oras mo. Maraming post na ganyan ang tema at nagsasabi rin na pinagkikitaan lang tayo ng social media sites sa mga ads. Kahit totoo naman, aminin nalang natin na di natin ma abandona yung mga sites na yun at mas need natin sila kumpara sa steemit.)

At the time of this writing, SBD and Steem are nearing 1 USD. So in terms of financial productivity, there are plenty of alternatives than spending time in this platform. But if you believe in the long term worth of steemit as something bigger than it is now, then investing your time doing minor things like public relations and posts may not be for nothing.

(Maraming pagkakitaan kumpara sa pag post sa steemit at obvious naman yon. Pero yung mga nagiging matyaga sa platform, yun lagi yung nakakapataas impluwensiya nila kumpara sa mga nagsisi alisan lang at aktibo pag tumaas yung presyo ng SBD at Steem.)

From my lowly minnow perspective, it’s difficult to see SBD and Steem prices going up anytime soon with the state of the platform. I mean, you got people registering here hoping to get a piece of the pie for free but it’s investors who actually bought SBD and Steem that drives the coin’s value up. Not the free accounts who take the coin and convert it to their fiat.

(Ngayon mahirap mag imagine sa short term keya no go na para bumili from peso to SBD or Steem. Isipin nalang natin kung hindi maganda yung estado ng steemit, pano ba ibang investors ma enganyo bumili at pataasin yung presyo ng coins.)

It’s good if we got more users that post entertaining content, rare instances of spams and plagiarism, and less shitposts. But quality content is scarce, and their are plenty of abuse posts plaguing the platform and if you are unaware of how bad it really is, I do recommend you be an active steemcleaner volunteer. There’s plenty of toxicity to absorb just by searching the platform for plagiarized posts and spams.

(Maganda makakita ng mga posts sa feed na pinagtiyagaan ng tao gawin. Kahit hindi gawa ng eksperto sa napiling sining o magaling sa pag blog, basta alam mong hindi mema post, nakaka buti yan sa platform. Hindi kelangan sa steemit na maging magaling ka sa pag post ng kwento o pagbahagi ng sining, nakakatulong lang yun sa reputasyon mo, yung kailangan sa steemit ay mga post na binigyan ng oras at matiyagang paggawa. Nakikita mo naman siguro na palyado tagalog ko pero alam mo naman na hindi to shitpost binabasa mo. Nakuha mo ba ibig kong sabihin?)

Steemit is worth the time if you’re using it for additional exposure for your content from other sites. I’m speaking using an artist’ perspective. Sites like facebook, instagram, deviantart, and steemit help contribute to building your online portfolio and presence for potential employers when they search Google. This place can be your testing ground to gauge engagement in your content. The same principle can be applied for beginning bloggers interested in making blogs outside the platform. This platform is your free marketing tool.

(More exposure lang ang purpose ng steemit at hindi printer ng pera para sa pitaka mo. Nararank ang mga posts more sa Google gamit and steemit at pwede ito ma test yung SEO skills mo sa blogging. Marami ring eksperto na steemians nakatambay dito pagnakihalobilo sa sa mga niche na grupo. Mga taong propesyunal na sa pag lathalang kwento at ibat-ibang sining na down to earth yung asal para sa mga baguhan.)

Use this place to experiment and see where you can improve. If you are an aspiring photographer, test the waters by posting a photography related blog, do public relations with photography niche groups, and profit from whatever learning you acquired. Post payouts just comes second. Because really, there’s no money here for minnows that dived in with zero investment unless they got luck on their side.

(Shy type kaba sa talent mo o trying to make hanap-hanap your talent ba besh? try mo e share dito. Karamihan nagbibigay ng positibong comment naman at bihira yung negative comment dahil ayaw ng gulo, baka kasi ma downvote mo sila bigla naconscious tuloy sa perang mawawala. Wag mo isipin yung pera sa post payout, hindi naman totoo na mga deserving na bibigyan ng biyaya dito lagi, minsan pa timing lang yan pag ma spot ng isang curator yung post mo na maganda. Pag hindi ka nag popost ng plag, shitpost or spam, nakakatulong kana sa pag paganda ng platform.)


@adamada was here

Sort:  

This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

It's never really been easy to get money here. Freelance pays way better. It's also not like facebook, so just posting that shit here isn't worthwhile. But you can build up a network over time if you do post quality content, and get rewarded. And if you post quality content, now's an even better time, because there's less great content than normal. I've gotten curied a few times recently. There's nothing like that curie rush.

If you believe in this place, and post actual good content, there's no reason not to keep posting. But if you're just here to make money, there are better places to be.

I never entered the platform thinking it was easy money. It's more on a testing the waters and see if it''s worth the time. Monetary rewards just came second. Though Id be lying if money wasn't part of the remaining motivation I have for my time in the platform, lately it's just mostly maintaining online relationships I got from the platform.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10983.41
ETH 383.88
USDT 1.00
SBD 0.98