Meya Mağaraları

in blog •  18 days ago 

Ağrı ili, Türkiye’Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu bölge fiziksel yapı olarak dağlık bir bölge olması ile ünlüdür.

Fiziksel yapı göz önüne alınırsa mağara türü yapılara oldukça fazla rastlanmaktadır. Meya Mağaraları da Ağrı’nın ünlü mağaraları arasındadır.


1

Meya Mağaraları, Ağrı’nın Diyadin ilçe merkezine 12 km uzaklıkta bulunan Günbuldu köyünde bulunur. Hatta bu mağaralar köyün ismiyle de anılmaktadır.

Mağaraların görünümü antik bir kenti andırdığı gibi civarında da tarihi kalıntılar bulunmuştur.


2

Yapı olarak kayaların oyulması ile yapılmış olan bu mağaralarda barınma yerleri, ibadethane, tapınak ve odalar bulunmaktadır.

Özellikle ibadethanelerde çok farklı inançlara ait kalıntılar bulunmuştur.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Meya Mağaraları’na şehir içinde ulaşım araçları ile gidebilirsiniz.

Ancak antik kent, zamanlar tahribata uğramış ve şu an sadece mihrap, haçlı taşlar ve mezarlar kalmıştır.

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @avare! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

  ·  17 days ago Reveal Comment

you just rose a upvote from @curationhelper thanks for post promotion. For Information read my daily post

You got a 100.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @avare!

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @avare!

You got a 50.00% promotion boost from @shares courtesy of @avare! Thank you for following @Shares rules of promoting your articles.

Have a nice day.
@Shares - Keep steeming good articles to help Steem network grow.

  ·  16 days ago Reveal Comment

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @avare! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

you just rose a upvote from @curationhelper thanks for post promotion. For Information read my daily post