Metropolis (Frig Vadisi)

in blog •  13 days ago 

Metropolis, Afyonkarahisar ilinin Ayazin köyünün bulunduğu yerde tarih öncesinde kurulmuş bir yerleşim yeridir.


1

Yerleşimin Frigler döneminden beri kullanıldığı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu bilinmektedir.


2

Yerleşim içerisinde aile ve tek kişilik mezar odaları bulunmuştur. Ayrıca kayanın oyularak yapılması ile oluşan yapı içerisinde kiliseler ve yerleşim alanları da vardır.


3

Kayanın oyularak yerleşim yeri haline getirilmesi ile içerisinde Avdalaz Kalesi de bulunmaktadır.


4

Turistik açıdan önemli olan bu bölgede her yıl Turizm şenlikleri düzenlenmektedir.

Frig Vadisi üzerinde bulunan yerleşim yeri içerisindeki kaya evleri Ayazini Kaya Evleri olarak geçmektedir.


5

Yerleşim yerindeki evlerin bazılarının tek odalı bazılarının üst üste ya da yan yana bitişik şekilde yapıldığı görülmüştür.

Evler içerisinde merdivenle veya tünellerle geçişler vardır.


6

Odaların içerisinde bazı şekiller, eşya veya aydınlatma amaçlı yapılan nişler vardır.


7

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oldukça geniş bir alanı kaplayan yerleşim yeri içerisinde Ayazini Evleri, Ayazini Kaya Mezarları, Ayazini Kilisesi ve son olarak da Avdalas Kalesi bulunmaktadır.

Bu yapıların hepsi kayaların oyulması ile yapılmıştır.

Afyon’un İhsaniye İlçesindeki Ayazin köyünde bulunmaktadır.

  ·  12 days ago Reveal Comment

You got a 50.00% upvote from @redlambo courtesy of @avare! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

!BEER
you just rose a upvote from @curationhelper thanks for post promotion. For Information read my daily post

Congratulations @avare! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments. Your next target is to reach 100 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got a 100.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @avare!

You got a 100.00% upvote from @bid4joy courtesy of @avare!

You got a 33.33% promotion boost from @shares courtesy of @avare! Thank you for following @Shares rules of promoting your articles.

Have a nice day.
@Shares - Keep steeming good articles to help Steem network grow.

  ·  12 days ago Reveal Comment

You got a 25.00% upvote from @redlambo courtesy of @avare! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

you just rose a upvote from @curationhelper thanks for post promotion. For Information read my daily post