You are viewing a single comment's thread from:

RE: The @blocktrades World Cup | My selections for the Semi finals

Powodzenia w typowaniu. Ja liczę na całkiem odwrotny finał, czyli Belgia-Chorwacja :)
Ale Francja jest bardzo mocna... Zobaczymy jak to się zakończy :) A czy Francja, czy Belgia będziemy wiedzieć już a parę godzin :)

Sort:  

Jedno już trafione :)

A ja jak zwykle w plecy ;) Czyli jutro Anglia do przodu, bo postawiłem na Chorwację, hehe. Gratulacje :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11267.71
ETH 392.49
SBD 1.02