BlockTrades nganggo sales "HF20" nalika delegasi Steem (diskon 50%)

in #blocktrades6 years ago

Ngalih menyang sistem Resource Credit ing Hard Fork 20 sementara nggawe akeh pangguna tanpa Power Steem kanggo ngirim transaksi.

Kanggo mbantu Steemian ngrampungake masalah iki, our @blocktrades wis ngurangi biaya para delegasi sing dituku sementara ing BlockTrades nganti 50%. Sampeyan bisa tuku delegasi karo cryptocurrency liyane kaya ethereum utawa litecoin lan langsung nguripake akun Steem.

image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65560.09
ETH 3467.72
USDT 1.00
SBD 2.68