Steem Account Herstel

in #blocktrades2 years ago (edited)

Dit artikel is een vertaling geautoriseerd door en voor @blocktrades. De officiële informatie is deze: https://blocktrades.us/support/home/help/recovering-steem-account

Om u te kunnen helpen met een verloren of gestolen Steem-account moet u uw e-mailadres geregistreerd hebben bij onze service of wij kunnen u niet helpen. Kortom: hoewel wij niet-geregistreerde gebruikers toestaan om met ons te handelen, moet u zich bij de aankoop van uw Steem-account registreren om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u geen slechte acteur bent.

Wachtwoord vergeten

Als u uw Steem-accountwachtwoord of hoofdsleutel bent kwijtgeraakt, is er helaas geen manier om het te herstellen uit de blokketen.

Dat gezegd hebbende, als u uw Steem-account via ons hebt gekocht met een geregistreerd e-mailadres, hebben we u de mogelijkheid gegeven om een back-up van uw hoofdsleutel op onze servers op te slaan. Als u voor deze service hebt gekozen en uw sleutel sinds de creatie niet meer hebt gewijzigd, dient u een ondersteuningsverzoek in en wij sturen u graag een e-mail met de sleutel die we in ons bestand hebben.

Gestolen Steem account

Als een slechte acteur uw sleutels in handen krijgt en ze verandert, waardoor u wordt buitengesloten, dan heeft u 30 dagen de tijd om uw Steem-account te herstellen. Merk op dat dit geen herstel of reset van het wachtwoord is, maar de Steem blockchain stelt u in staat om deze wijzigingen ongedaan te maken zolang u een hoofdsleutel heeft die de laatste 30 dagen geldig was.

Het identificeren van uw trustee (herstel account)

U moet eerst uw gevolmachtigde identificeren, zodat u weet met wie u contact moet opnemen. Uw gevolmachtigde wordt standaard op het account dat uw account heeft aangemaakt. Als u niet zeker weet wie uw gevolmachtigde is, kunt u deze informatie bekijken op https://steemd.com/@uw-account-naam in het vakje met de tekst "Herstelaccount". Als u uw Steem-account via ons hebt gekocht en uw gevolmachtigde is niet gewijzigd, dan wordt het vermeld als @blocktrades.

@blocktrades

Als wij uw gevolmachtigde zijn, dan moet u een ondersteuningsverzoek indienen om te beginnen met het herstellen van uw Steem-account.

Voor het bewijs van identiteit vragen wij u om uw e-mail te hebben geregistreerd en om uw aankoop van het Steem-account te kunnen koppelen aan dat e-mailadres. Als u hier niet voor gezorgd heeft bij de aankoop van uw Steem-account, dan kunnen wij uw identiteit niet controleren en kunnen wij u niet helpen.

@steem

Als "steem" is vermeld als uw trustee dan is dit waarschijnlijk een gratis Steem account dat is aangemaakt via SteemIt's service. U kunt het herstelproces hier beginnen.

@anonsteem

Anonsteem's Steem account recovery formulier kan hier gevonden worden.

@steemcreate

Contact netuoso#9548 on Discord.

@steemfounders

Neem hier contact op met het SteemFounders team op Discord.

@guiltyparties

E-mail schuldig partijen [at] protonmail [dot] com om uw Steem-account herstelproces te starten.

Gebruik de e-mail waarmee u zich heeft aangemeld. Extra verificatie/gegevens zullen worden gevraagd via e-mail.

@steemmonsters

Steem Monsters is een blokketen-gebaseerd ruilkaartspel met een gratis Steem account bij aankoop van het startspel. Als je je account op deze manier hebt verworven, moet je contact opnemen met @aggroed on Discord of e-mail mat [at] steemmonsters [dot] com.

Andere

Het proces is hetzelfde: u moet uitzoeken hoe u in contact kunt komen met uw curator. Als je je Steem-account via een website hebt gekregen die een goede plek zou zijn om te beginnen, of je kunt vaak hulp vinden op Steem.chat.

Steem account gecompromitteerd

We hebben slechte acteurs toegang zien krijgen tot een Steem-account en in plaats van de toetsen te veranderen, maken ze eerst subtielere aanpassingen aan het Steem-account. Deze kunnen lastig zijn om op te letten, maar alle informatie is beschikbaar op https://steemd.com/@uw-account-naam.

In het bijzonder moet je er rekening mee houden:

Uw trustee(terugvorderingsrekening)

Als dit wordt gewijzigd in een onbetrouwbaar account dan kunt u uw Steem account niet meer terugkrijgen als ze later de sleutels wijzigen. U heeft hetzelfde 30-dagen venster om dit om te keren als bij gewijzigde sleutels.

Uw vestingroute

Dit is de standaard account waarop je SP zich in Steem zet. Controleer bij het uitschakelen altijd of het naar je eigen Steem account gaat en niet die van iemand anders.

Verdachte activiteit

Met de gelaagde sleutels kan een slechte acteur toegang hebben tot uw vermogen om te posten, maar niet in staat zijn om uw sleutels te veranderen om u uit te sluiten of uw Steem/SBD te stelen. Wees altijd op de uitkijk voor acties die je hebt ondernomen op je Steem account die je niet zelf hebt gemaakt.