Een Steem rekening kopen

in #blocktrades2 years ago

Dit artikel is een vertaling geautoriseerd door en voor @blocktrades. De officiële informatie is deze: https://blocktrades.us/support/home/help/purchasing-steem-account

Klik op onze hoofdpagina op "Steem Account kopen" onder het pulldown menu "Steem" of ga er direct naartoe.

Kies uw accountnaam

Voer uw gewenste accountnaam in onder "Stap 1" en zorg ervoor dat ons systeem reageert met "Accountnaam is geldig". Uw accountnaam moet 3-16 tekens lang zijn, mag alleen uit kleine letters, cijfers en streepjes bestaan, moet beginnen met een letter en eindigen met een letter of een cijfer.


Noteer het wachtwoord dat voor u is gegenereerd!

We kunnen dit niet genoeg benadrukken: als u dit wachtwoord kwijt bent en u heeft geen backup ergens opgeslagen, dan is er geen manier om uw account terug te vinden. We raden ook aan om het handmatig in te typen, in tegenstelling tot het kopiëren en plakken, in het bevestigingsvak om te controleren of u het 100% correct heeft.

Wij begrijpen dat het bijhouden van een stuk papier een gedoe kan zijn, dus bieden wij twee wachtwoord backup oplossingen voor u aan:

Ten eerste kunt u uw hoofdwachtwoord (evenals de eigenaar-, actieve, posting- en memosleutels) als een handig bestand met platte tekst naar uw pc downloaden. Voor een extra beveiligingslaag raden we aan om deze informatie op een CD te branden, te kopiëren naar een flash drive, of gewoon af te drukken en fysiek op te slaan in een lock-box (in tegenstelling tot op een computer die waarschijnlijk een schat aan andere persoonlijke informatie bevat).

Als u uw e-mailadres bij ons heeft geregistreerd, kunt u er ook voor kiezen om een kopie van uw wachtwoord in onze beveiligde database te laten opslaan.


Een disclaimer: Hoewel onze servers veilig zijn en we meerdere back-ups hebben, is er altijd de kans dat er iets misgaat. Als zodanig wordt deze dienst geleverd zonder garanties, maar we willen toch bieden wat we kunnen om onze klanten te beschermen tegen hun eigen potentieel voor onbedoeld gegevensverlies.

Prijzen

We krijgen veel vragen over hoe we onze prijzen voor het aanmaken van een Steem account bepalen. Kortom, we rekenen 1 Steem aan voor onze diensten, een deel van de getuigen wordt verbrand door de Steem blockchain, en elke cryptogeld die u kiest om meer dan dit bedrag te sturen zal worden opgenomen in uw nieuwe account als Steem.

Wij staan onze klanten toe om te betalen in een van onze ondersteunde cryptogelds, dan ruilen wij dit in voor Steem tegen onze huidige tarieven om uw account aan te maken. Daarom raden wij onze klanten aan om minstens 10% meer te sturen dan de getoonde prijs, aangezien onze tarieven per minuut worden bijgewerkt en als de waarde van uw tradei onder de 4 Steem daalt dan zal uw nieuwe account order mislukken.

Betaling

Selecteer uw betaalmethode van een van onze ondersteunde cryptocurrencies (in dit voorbeeld gebruiken we ETH) en voer een hoeveelheid Steem in die u wenst te ontvangen om uw nieuwe account te starten. Ons systeem berekent hoeveel u moet versturen, klik dan op "Get Deposit Address" voor instructies over hoe u uw cryptocurrency naar ons kunt overmaken. Houd er rekening mee dat dit expliciet het bedrag aan cryptovaluta is dat wij moeten ontvangen om uw account aan te maken en dat er blokkeringskosten kunnen zijn die aan uw kant betaald moeten worden om de transactie te starten. Dit betekent dat cryptocurrencies met lagere transactiekosten inherent efficiënter zullen zijn in dit opzicht dan andere.

We raden momenteel een startbalans van minstens 10 Steem aan om "opgestart" te worden in Steem Power, zodat je genoeg Resource Credits hebt om te posten, te stemmen en te handelen in de Steem blockchain.


Op dit moment ondersteunen wij alleen cryptocurrency als vorm van betaling, dus als u een Steem account met fiat currency probeert te kopen, dan moet u die eerst op een andere markt omruilen. We hopen onze diensten uiteindelijk uit te breiden naar fiat currency, en we beloven dat we u allemaal zullen laten weten wanneer dat van start gaat.

Ons systeem genereert ofwel een stortingsadres of een memo om aan uw overschrijving toe te voegen, afhankelijk van het type cryptocurrency dat u gebruikt, en geeft u een minimumbedrag dat u naar dat adres moet sturen om uw nieuwe Steem-account aan te maken. Alles wat u over dit bedrag verstuurt, wordt als Steem teruggestort op uw nieuwe rekening.

Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over marktschommelingen, dus om veilig te zijn raden wij u aan om ten minste 10% meer dan dit minimumbedrag te sturen om ervoor te zorgen dat uw account succesvol wordt aangemaakt. Als uw transactie wordt geweigerd door de Steem blockchain als onvoldoende, dan zullen wij uw verloren cryptocurrency niet terugbetalen. Hoewel we deze in het verleden hebben terugbetaald, zijn deze specifieke ondersteuningsproblemen helaas onze mogelijkheden om ze te verwerken ontgroeid.

Bevestiging

Zodra uw betaling aan de blokketen is bevestigd, kunt u onmiddellijk inloggen op uw nieuwe Steem-account op http://steemit.com/@uw-account-naam met de door ons verstrekte sleutel.

U ontvangt geen bevestigingsmail wanneer uw Steem-account is aangemaakt, maar u kunt uw transactie wel volgen aan de hand van de transactietabel. U kunt uw betaling ook volgen op een van de vele beschikbare blokverkenners2 om te weten wanneer dit bevestigd wordt.

Sort:  

Congratulations @marisabel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @marisabel! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


Congratulations @marisabel!
You raised your level and are now a Minnow!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!