BlockTrades ondersteunt nu het verzenden naar bech32 Bitcoin en Litecoin adressen.

in #blocktrades2 years ago (edited)

Dit artikel is een vertaling geautoriseerd door en voor @blocktrades. De officiële informatie is deze: https://steemit.com/blocktrades/@blocktrades/blocktrades-now-supports-sending-to-bech32-bitcoin-and-litecoin-addresses

Naar aanleiding van verzoeken van verschillende klanten hebben we ondersteuning toegevoegd voor het verzenden naar het nieuwe bech32 adresformaat. In Bitcoin beginnen deze adressen met de prefix "bc1" en in Litecoin beginnen ze met de prefix "ltc1". Hier is een voorbeeld van hoe je een bech32-adres voor Bitcoin kunt gebruiken in het ontvangstadres van onze website:

Wat zijn bech32-adressen?

Bech32-adressen zijn een nieuw adresformaat voor Bitcoin en Bitcoin-compatibele munten zoals Litecoin. Ze zijn een optionele vervanging voor basis58 adressen.

Waarom bech32-adressen gebruiken?

Een voordeel van de bech32-adressen is dat ze alleen kleine letters gebruiken, terwijl de basis58 adressen zowel kleine
letters als hoofdletters gebruikt, waardoor bech32-adressen sneller kunnen worden ingetypt en voorgelezen. Bech32-adressen zijn ook korter, dus ze besparen een paar bytes in uw transacties, waardoor de die u betaalt iets lager uitvallen.

Moet ik bech32-adressen gaan gebruiken?

Nee, u kunt het oudere basisformaat58 blijven gebruiken voor Bitcoin-adressen. En in sommige gevallen zal je nog steeds het oudere formaat moeten gebruiken, aangezien veel exchanges het bech32 formaat nog niet ondersteunen.

Welke portefeuilles en uitwisselingen ondersteunen bech32-adressen?

Deze wikipagina houdt de huidige adoptiestatus van het bech32-adresformaat bij: https://en.bitcoin.it/wiki/Bech32_adoptie

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.06
JST 0.049
BTC 40104.16
ETH 2434.01
USDT 1.00
SBD 7.21