Bitcoin (BTC) en Bitcoin Cash (BCH), Legacy en Segwit Adressen

in #blocktrades2 years ago (edited)

Dit artikel is een vertaling geautoriseerd door en voor @blocktrades. De officiële informatie is deze: https://blocktrades.us/support/home/help/btc-bch-segwit

De adressen van Bitcoin en Bitcoin Cash kunnen verwarrend zijn. Niet alleen worden ze op dezelfde manier genoemd, maar omdat ze van dezelfde code komen zijn hun adressen uitwisselbaar. Het probleem is dat uw sleutels voor de een u soms niet in de ander toelaten.

History

Toen BCH op 1 augustus 2017 door BCH werd gevorkt vanuit BTC, koos ze ervoor om hetzelfde adres en hetzelfde sleutelformaat te gebruiken als BTC momenteel gebruikt. BTC stapte kort daarna over naar SegWit-adressen en kwam samen met hen met een nieuwe sleutelstijl.

Wat betekent dit voor jou? In de eerste plaats dat er geen verschil te zien is tussen een bestaand BCH-adres en een BTC-adres - een adres uit een portemonnee van een type is ook een volledig geldig adres op de alternatieve blokketen, en als zodanig is er geen manier om handelstransacties te vangen die per abuis naar het verkeerde portefeuilletype zijn verzonden. Wij vragen onze klanten om voorzichtig te zijn met het verhandelen van deze munten, aangezien het een volledig geldige transactie is om BCH naar een BTC-adres te sturen en vice versa.

BCH heeft stappen ondernomen om dit te voorkomen door hun adressen te migreren naar een nieuw Cash Address formaat dat begint met een "p" of een "q", maar de oude BCH-adressen zullen ondersteuning nodig hebben totdat ze volledig zijn overgenomen. Als u nog steeds een BCH-adres gebruikt dat begint met een "1" of een "3" raden we u aan om te controleren of uw portemonnee of uitwisseling het nieuwe Cash Adres formaat ondersteunt, en zo ja, om te beginnen met het gebruik van dit nieuwe adres om mogelijke problemen te voorkomen.

Hier vindt u een handige BCH-adresomvormer.

BTC stuurt het BCH-adres naar het BCH-adres

Dit gebeurt als u BTC selecteert maar uw BCH-adres invoert.

Dit is gemakkelijker van de twee omstandigheden: aangezien BCH-adressen nog steeds gebruik maken van oudere sleutels, betekent het hebben van de sleutel van een BCH-adres dat u ook de sleutel van het identieke BTC-adres hebt. Ze zijn in feite één en dezelfde, en u kunt uw BCH-sleutel in een BTC-portemonnee gebruiken om uw cryptocommunicatie terug te vinden.

BCH verzonden naar BTC-adres

Dit gebeurt als u BCH selecteert maar uw BTC-adres invoert.

Dit is ingewikkelder. Hoewel de nieuwe Segwit BTC-adressen veel voordelen hebben, zijn ze helaas niet compatibel met BCH. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de vorige situatie, uw BTC-sleutel hoogstwaarschijnlijk niet in staat zal zijn om hetzelfde BCH-adres te ontgrendelen.

Er zijn oplossingen voor dit probleem, maar het gaat om de hulp van een BTC-mijnwerker of het gebruik van tools van derden en vallen buiten het bereik van onze diensten. Als u zich in deze situatie bevindt, kunnen wij u het beste adviseren om op internet te zoeken naar "btc btc bch segwit" en hulp te zoeken bij de BTC-gemeenschap.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.06
JST 0.049
BTC 39929.49
ETH 2392.35
USDT 1.00
SBD 7.22