Ang mga US trader ay pwede na bumili/benta ng EOS sa BlockTrades

in #blocktrades2 years ago (edited)

This translation is also available in English/Ingles and is Authorized to translate the selected post.


Noong nakaraan, hiniling namin sa mga gumagamit na patunayan na sila ay hindi mamamayan ng US o residente bago pinahintulutan silang bumili ng EOS sa aming site, dahil nababahala namin na ang ICO na ginawa para sa EOS ay ginawa itong isang hindi rehistradong seguridad.

Ang demanda na kamakailan ay naayos sa pagitan ng SEC (US securities regulator) at BlockOne (ang tagalikha ng EOS) ay nagpapahiwatig na ang aming pag-aalala ay medyo ipinag-uutos, ngunit tila napagpasyahan ng SEC na habang ang paunang ERC-20 token na ipinamahagi bilang bahagi ng EOS ICO ay isang seguridad, tila hindi nila isinasaalang-alang ang pangunahing token ng EOS na isang seguridad. Ang pinakamagandang hula namin ay ang pag-uuri nila sa "totoong" token ng EOS bilang isang token ng utility, na katulad ng paraan na napagpasyahan nila na ang Ethereum ay hindi na isang seguridad.

Ang desisyon na ito ay nangangahulugang maaari na nating payagan ngayon ang mga mamamayan ng US at residente na bumili ng EOS sa aming site. At ito ay mabuting balita para sa aming mga suki din na hindi US, dahil hindi nila kailangang magbigay ng impormasyon ng KYC upang patunayan na hindi sila mamamayan ng Estados Unidos.

Sa isang kaugnay na tala, ang aming EOS wallet ay nasa ilalim ng pagpapanatili kasunod ng EOS hardfork nang matagal. Ito ay dahil sa mga hamon na nauugnay sa pag-ulit ng blockchain mula sa simula upang ayusin ang mga bagong patakaran sa hardfork. Sa wakas nakuha na namin ang aming EOS node ng pagpapatakbo, at nagtayo rin kami ng mga bagong imprastraktura upang kumuha ng mga snapshot ng database ng node upang mabawasan ang pagkakataon na makakaranas kami ng mga downtimes ng pinalawak na tagal na ito sa hinaharap.

Sort:  

For PAYMENT translation.

Congratulations @chuuuckie! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 33000 upvotes. Your next target is to reach 34000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @chuuuckie! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!