CryptoWezz meetzz...Internet of Coins

in #blockchain2 years ago (edited)

logo-IoC.PNG

CryptoWezz meetzz… Internet of Coins

Op een mooie nazomer dag begin november ben ik op bezoek geweest bij Robert de Groot van Internet of Coins. Hij leidde mij rond op de 'broedplaats' (de WAR, Amersfoort) waar zij zijn gevestigd. Zo kwamen we ook langs het Fablab Amersfoort. Voor mij was dat een nieuw concept. De missie van het fablab, opgestart vanuit MIT, is het faciliteren van uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen. Open toegang, eigen verantwoordelijkheid en het delen van kennis en ontwerpen staan hierbij centraal. Ze hebben vooral zelfbouw en open source machines. Je kan er dus bijvoorbeeld je eigen 3D print gaan maken! Leuk!
Maar goed, ik was er voor Internet of Coins (IoC)! :-) IoC is in 2014 opgericht door Joachim de Koning en Robert de Groot. De whitepaper is 15-12-2014 opgeleverd.

In 2014 viel Mt. Gox, in 2016 Cryptsy. Dat waren toen grote exchanges en zij waren niet de enige, tientallen waren er al omgevallen. Exchanges waren onveilig (en dus ook veelvuldig doelwit van hackers) en ook de intentie van de oprichters was vaak twijfelachtig. Dat moest dus anders! Zo zijn de eerste ideeën rondom IoC geboren: opzetten van een wallet die je volledig in eigen beheer hebt (private keys maar ook draait op eigen hardware thuis) met 'alle' crypto's (net zoals een exchange dat biedt) en mogelijkheid om de ene crypto in de andere om te zetten. Uitgangspunten hierbij zijn dat het decentraal is en volledig open source; hierbij het gedachtegoed volgens zoals Satoshi Nakamoto het ook voor ogen had. Decentraal en autonomie vergrotend.

Eind 2014 kreeg IoC een Angel donatie. Vervolgens hebben ze in 2015 meegedaan aan Startupbootcamp (organisatie met incubators) met een pitch voor een ondernemersjury voor de Fintech tak. Ze gingen door naar de volgende ronde maar besloten toen zelf uit te stappen. Idee bij de incubator is dat er investeerders komen maar het idee van IoC was dat het intellectueel eigendom naar de 'crowd' ging (open source) dus gingen ze op zoek naar een alternatieve route voor financiering. Verder zoeken bracht IoC op het spoor van de SIDN Fonds subsidies, en dat lukte! In 2017 deed Internet of Coins een crowdfunding actie waarmee 3 miljoen euro is opgehaald. Tegelijkertijd is er in 2017 opnieuw een beroep gedaan op SIDN Fonds en werd de aanvraag wederom gehonoreerd. In 2018 kreeg IoC bij de Internet Innovatie Award een eervolle vermelding.

Het team van IoC, inmiddels zo'n 16 man, werkt op het ogenblik aan 2 zaken. Enerzijds het meta ledger platform (genaamd Weavechain waarmee er interactie tussen verschillende blockchains kan plaatsvinden en dus het wisselen van de ene token voor de andere token kan worden gedaan); anderzijds de wallet. Inmiddels zijn er al 23 Blockchains en 380+ tokens aangesloten. Hierbij heeft IoC zelf tot nu toe het grootste aantal aansluitingen gemaakt en zijn ze druk doende de interface zodanig te maken en te ondersteunen met instructies dat cryptoprojecten zelf op eenvoudige wijze die aansluiting kunnen maken. Dan hoeft IoC enkel nog een kwaliteitstoets te doen en is een nieuwe crypto aangesloten (=er een wallet voor die cryptocurrency binnen de IoC wallet).

Ik vind het een mooi project. Enerzijds omdat ze nuttige decentrale producten aan het ontwikkelen zijn (die mij als gebruiker volledige zeggenschap over mijn crypto's geeft) en anderzijds omdat ze er expliciet voor kiezen met open source te werken en zo gebruik maken van 'the crowd' om hun producten verder te laten groeien.

Wil je een gratis versie van de Internet of Coins beta wallet? Dat kan via deze link: https://internetofcoins.org/wallet
Op termijn kan je zelf lokaal je wallet draaien en eventueel ook node worden in hun netwerk. Dit wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt dus ook als je niet zo handig bent met techniek kan je hiermee waarschijnlijk wel uit de voeten (en anders kan iemand je er wellicht even mee helpen). Wil je het nieuws volgen rondom Internet of Coins dan kan dat o.a. via hun blogs: https://internetofcoins.org/blog

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
SBD 1.05