איך אסימון הKEEP עובד

in #blockchain4 years ago (edited)

KEEP משמשת לעבודה ברשת הKeep

1*a1rZEF1awSz0wsKdL9SuGw.jpeg

האסימון המקומי של אתר Keep, שנקרא KEEP, מניע את הרשת ונתמך בכל אפליקציה קיימת והעתידית להתקיים עליה. KEEP הינו חובה עבור אדם שרוצה להפוך את עצמו כעמית ברשת הKeep; עמיתים מסוגלים לקבל פרסים עבור ביצוע עבודה באתר. עבודה זו הינה העיבוד נתונים, הזמינות שלך ניתנת לבחירה ומשפיעה על הקבוצה בעצמה, שהיא ביחד עוברת על הנתונים. עמיתים נבחרים באקראי לשתף פעולה ליצירת פרוטוקול מפתח הניתן להפצה כשהתוצאה הינה מפתח ECDSA ציבורי עבור אותה קבוצה, שממנה ניתן לייצר ארנק דיגיטלי עם כתובת שמתפרסמת לרשת המארחים.

KEEP הוא התמריץ המרכזי שמניע להתנהגות בונה, תורם ליעילות ואמון, ומקדם את התמיכה והצמיחה ברשת הKeep עצמה. זהו אסימון העבודה – אחזקה בו מקנה את הזכות לבצע פונקציות מפתח ברשת. מחזיקי אסימונים מחויבים להאציל סכום מינימלי של KEEPכביטוח כדי להיות זכאים. ההזדמנות לעבודה הינן מחולקות באופן אקראי , אך במשך הזמן, כמות העבודה של נציג\עמית נבחרת על פי כמות הKEEP שהוא מאציל. לדוגמא, עמית שמאציל 1000 KEEP יקבל במשך הזמן, פי 10 עבודות מעמית שמאציל 100 KEEP, המרוויח לפי העבודה שסיים בהצלחה.

תכנון זה מגביר את תועלתיות האסימון. היתרון שKEEP מעניק למחזיקיו הוא ביחס לכמות שמאצילים ממנו ולפיכך נקבעת לפי המחויבות של העמית לרשת. הרעיון הוא שהעמיתים בעלי הניסיון יקבלו את שכרם בהתאם. הכמות המינימלית להאצלה תשתנה במשך הזמן, מתחילה יחסית גבוה ומצטמצמת במשך פרק זמן של 6 חודשים.

קוראים המתעניינים יכולים להמשיך לבדוק בקישור Mulitcoin’s
deep dive into work tokens להמשך חקירה בקונספט זה.


חופש, לא כפיה

המוטו של Keep הוא לתת לעמיתים, מחזיקי האסימונים שלנו, את העצמאות המקסימלית. אנו מאמינים בתכנון מערכת של תמריצים, ולא בציווי. ככזה, האסימונים מציעים גמישות למחזיקיהם ולפעילים להחליט איפה לשים את הסיכון שלהם ואיך לנהל אותו. אנו מעוניינים בבניית מערכות המאפשרות לעמיתים להתנהג כרצונם, וסך כל ההתנהגות של כל המשתמשים יוצג כתועלת נטו המתבטאת כצמיחה של הרשת והאסימונים.

Keep מתוכננת לתמוך בכמות לא מוגבלת אפליקציות ולתת לעמיתים חופש מוחלט בבחירה איפה להשקיע את המשאבים והזמן שלהם. העמיתים של Keep חייבים לאשר כל אפליקציה ברשת כדי שיוכלו לקחת על עצמם עבודות באמצעות אותה אפליקציה. לכל פרויקט פרמטרים ודרישות ספציפיות משלו, וזה תלוי במחזיקי האסימונים להחליט מה התמריץ המתאים כפרמטר להצדקת הסיכון והתחייבות בזמן המיועד לעבודה.

המרכיב היחיד שכל כל ספקי השירות של KEEP מחויבים לו הוא השתתפות במשואה האקראית, שבוחרת קבוצות של עמיתים עבור האפליקציות שמתוכננות בKeep. כאשר מישהו משתמש באחת מצרכי האפליקציות האלה, המשואה בוחרת מספר משתתפים אקראי, כאשר התשלום של הספק מתחלק בין נציגי המשתתפים במשואה.

tBTC, הינה הדרך הבטוחה להרוויח באמצעות ה Bitcoinשלך , שיצא באפריל 27, יכול לשמש כדוגמא. tBTC, הוא פרויקט open-source שנתמך על ידי Keep, Summa and Cross-Chain Group. ברגע שהספקים מצטרפים ל tBTC, הם יכולים לבחור את ה ETHשלהם להזמדמנות להיבחר כעמיתים, המאמתים ומחזיקים את ה BTC המופקד על ידי המשתמשים של האפליקציה. בנוסף לסיכון המינימלי של האצלת KEEP, המשתמשים האלה מחויבים להחזיק אגרות חוב של ETH השווה לערך של 150% מה BTC שהופקד, כדי למנוע התנהגות לא הולמת. ה150% אגרות חוב האלה הינן ספציפיות ל tBTC, והן אחד מהגורמים שמשתמשים חייבים לקחת בחשבון כאשר הם מחליטים אם לאשר או לא את האפליקציה שתחלק אותם לקבוצות העמיתים (והעבודה). כאשר העמיתים הנבחרים מבצעים את הפונקציות (עבודות) באפליקציה כראוי, הם מקבלים תשלומים בKEEP.


האסימונומיקה והעתיד של KEEP

האסימונומיקה של KEEP הוא יחסית פשוט. ברמה בסיסית, Keep מקבל תשלומים עבור כל פעילות שמתרחשת באפליקציה הנתמכת על ידיה. יש אספקה קבועה של KEEP, אז לגבי הערך העתידי של הרשת, אנו יודעים בוודאות לכמה חלקים זה יתפצל. בערך 25% מאספקת הKEEP נשמרת בצד לתפוצה ציבורית, תוכל ללמוד על כך בקישור הבא learn more about Keep’s stake drop and “Play for Keeps” here. בכללי, אנו מצפים לעליה בשימוש ליצירת העלאה בדרישה עבור כל יחידה. KEEP מתוכננת כך שככל שיש יותר אפליקציות ברשת, יש יותר הזדמנויות להרוויח בעזרת האסימון. דבר זה אמור לגרום ליותר נציגויות KEEP להשתתף באפליקציות, שיגרום לערך לעלות לכל המערכת

הפילוסופיה של Keep נטועה ברעיון שאנשים צריכים את החופש שלהם לבחור בחופשיות, ושוווקים המבוססים על תמריצים משיגים תוצאות טובות יותר ארגונים מלאי ויסותים ורגולציות שההתנהגות בהם מוגבלת. KEEP, אסימון עבודה, מחויב לערכים האלו. הוא מציע למחזיקיו את החופש פעולה להחליט בעצמם באילו פרויקטים להשתתף ובכמה אסימונים להתחייב. אנחנו ללא ספק יודעים שחלק מהמשתתפים יהיו שמרנים, ואחרים פזיזים. חלק ישתתפו בכל האפליקציות, ואחרים יקדישו מעצמם למען אפליקציה אחת או שתיים. צוות Keep לא בוחר מנצחים או מפסידים בקרב האפליקציות או מחייב מחזיקי אסימונים לפעולות מסוימות. אנו בטוחים במכלול הדברים, במערכת שאנו בונים כדי לגרום לכולם להיות בעלי ערך.


Join the tBTC mailing list for updates.

Additional resources:

Keep’s GitHub
The tBTC Technical spec
tbtc.js
The Keep #tbtc channel on Discord

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65275.00
ETH 3569.29
USDT 1.00
SBD 2.47